Thuis in dialysezorg
Portret Gerrie van Veenendaal

Dialyse moet je leven niet beheersen

De ervaring van Gerrie (patiënt thuishemodialyse)
 • 30 januari 2018

  Artine de Jonge en Nur Nurmohamed nieuwe leden Raad van Toezicht Dianet

  Per 1 januari 2018 zijn drs. A.H. (Artine) de Jonge (1973) en drs. R.N (Nur) Nurmohamed RA (1966) toegetreden tot de Raad van Toezicht van Dianet.

  Meer informatie
 • 10 januari 2018

  Ronald Schmidt nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

  Per 1 januari 2018 is drs. R. (Ronald) Schmidt (1970) benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Dianet. Hij volgt daarmee prof. dr. R.H.J.M. Gradus (1962) op. Schmidt was al lid van de Raad van Toezicht van het expertisecentrum voor dialysezorg.

  Meer informatie
Agenda
 • 8 Mar 2018

  World Kidney Day

  Op World Kidney Day wordt wereldwijd aandacht besteed aan het belang van gezonde nieren. In 2018 valt deze dag samen met Internationale Vrouwendag. Internationaal wordt aandacht gevraagd voor het belang van gezondheid van vrouwen en (het voorkomen van) nierziekte bij vrouwen. Onze patiënten krijgen deze dag een aardigheidje.

  Meer informatie
 • 27 Mar 2018

  Nederlandse Nefrologiedagen (NND)

  Op 27 en 28 maart vinden de Nederlandse Nefrologiedagen plaats: een tweedaags symposium voor alle zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen de nefrologie. In het kader van ons vijftigjarige bestaan verzorgt Dianet drie presentaties over de ontwikkelingen binnen de thuisdialyse en zelfmanagement. Ook zijn we aanwezig met een stand in de centrale hal.

  Meer informatie
Voor u uitgelicht

Dianet bestaat 50 jaar!

Op 29 maart is het 50 jaar geleden dat professor Evert Dorhout Mees de Stichting Thuisdialyse oprichtte. Het begin van wat de Stichting Dianet zou worden. Het wordt een bijzonder jaar met activiteiten voor patiënten en zorgprofessionals. Zo organiseren we in oktober een symposium en staat onze deelname aan de Nederlandse Nefrologiedagen in het teken van ons jubileum. Houd de website en social media in de gaten voor nieuws!