Ons verhaal

Ons verhaal

Wij geloven dat iedereen zo zelfstandig mogelijk wil leven. Door oog en oor te hebben voor onze patiënten kunnen wij hen zo breed mogelijk ondersteunen om de nierfunctievervangende therapieën in te passen in hun levensstijl.

Eigen regie en partnerschap

Het dialyseren heeft veel impact op het leven van patiënten en hun directe omgeving. Wij verdiepen ons daarom in wat de patiënt graag wil behouden om samen te bepalen welke behandeling hiervoor de meeste ruimte biedt. Wij geloven dat de patiënt de regie in eigen handen kan nemen als wij hem helder voorlichten over de medische, sociale en technische mogelijkheden. Vanuit geregisseerd partnerschap helpen wij de patiënt en zijn omgeving. De patiënten die wij thuis en in ziekenhuizen begeleiden vormen een belangrijke bron van inspiratie om steeds te blijven vernieuwen. Hiervoor moeten grenzen worden verlegd bij zorgverleners, zorgverzekeraars, politiek, leveranciers en natuurlijk ook bij onszelf. Wij werken dagelijks voor het welzijn van onze patiënten en de verhoging van de kwaliteit van hun leven.