Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Dianet is een privaatrechtelijke stichting en behoort als zelfstandig dialysecentrum tot de categorale ziekenhuizen. De statutaire hoofdvestiging bevindt zich in Utrecht. Dianet bestaat uit een dialysecentra in Utrecht en in Amsterdam. Thuishemodialyse en dialyseren in een Dianet-dialysehub vindt plaats in vrijwel heel Nederland.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk en beslissingsbevoegd.  
Bestuurder: Mw. Carine Mijnarends.

Resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE)

Dianet telt drie resultaat verantwoordelijke eenheden: Oost (locatie Utrecht), West (locatie Amsterdam) en thuisdialyse (locatie Utrecht). 
Het primaire proces is leidend binnen de RVE’s. Aan het hoofd van elke RVE staat een medisch directeur, die samen met een zorgmanager de eenheid aanstuurt. De medisch directeur is primair aanspreekpunt voor de medisch inhoudelijke zorg. De zorgmanager is verantwoordelijk voor de zorgprocessen. De RVE wordt ondersteund door een afdeling Service & Support.

Directieteam

Het directieteam (DT) is het hoogste overlegorgaan. Het DT bestaat uit de bestuurder, de drie medisch directeuren, waarvan er één kwaliteit en veiligheid in portefeuille heeft, de directeur bedrijfsvoering en directeur zorg. De medisch directeuren zijn met de directeur zorg eindverantwoordelijk voor de prestaties van drie Resultaat Verantwoordelijke eenheden (RVE’s) : RVE Thuis, RVE West en RVE Oost.

Teams en afdelingen

De organisatie kent diverse afdelingen: maatschappelijk werk, diëtetiek, zorgondersteuning, technische dienst, logistiek, voeding, facilitaire zaken. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een secretariaat, Relatiemanagement en Communicatie. In het organogram staat de schematische weergave van de organisatie.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is de zelfstandige vertegenwoordiging van de medewerkers en voert overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur over het goed functioneren van de organisatie.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van Dianet. Zij toetst de beleidsvoornemens van de organisatie vanuit het patiëntenperspectief en heeft een adviserende rol. In de raad hebben patiënten van Dianet zitting.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de organisatie.
De raad bestaat uit:

 • Mevrouw drs. M.E.C. de Ruyter de Wildt.
  Hoofdfunctie: Managing partner, oprichter, adviesbureau BY Trust BV
  Nevenfunctie: vicevoorzitter Raad van Toezicht Oogfonds 
 • Mevrouw E.J.C. Bongers MBA: vicevoorzitter
  Hoofdfunctie: Bestuurder RIBW K/AM (m.i.v. 15-11-2022)
  Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Leprastichting, lid Raad van Toezicht Viattence
 • Mevrouw drs. A.H. (Artine) de Jonge
  Hoofdfunctie: huisarts
  Nevenfunctie: bestuurslid huisartsencoöperatie Medicamus
 • De heer drs. H.A. (Huybert) van Eck
  Hoofdfunctie: Eigenaar CarpeNexus
  Nevenfuncties:

  Voorzitter Raad van Toezicht Allévo 
  Associatie Partner Kasius & Partners
  Voorzitter Raad van Toezicht Perspekt
  MfN-registermediator
  Regio-ambassadeur Noord-Brabant NVTZ
   
  Lid Raad van Toezicht Samergo
  Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg 
  Voorzitter Raad van Toezicht Zuidwester 
 • De heer M. (Monir) Toutouh
  Hoofdfunctie: Managing director, The Netherlands and the UK at Chaabi Bank 
  Nevenfuncties: (mede) Eigenaar Illinara Holding BV(mede) Eigenaar Atlas Green Recycling Sarl