Organisatie

Dianet is een privaatrechtelijke stichting en behoort als zelfstandig dialysecentrum tot de categorale ziekenhuizen. De statutaire hoofdvestiging bevindt zich in Utrecht.

Missie

Dianet staat voor Zorg op maat: optimale zorg passend bij de levensstijl van onze patiënt. Dianet wil vanuit een persoonlijke benadering van haar patiënten een optimale bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van leven, passend bij de levensstijl van patiënten met chronische nierschade. Dianet heeft de ambitie om in al haar activiteiten vernieuwend te zijn.

Visie

Dianet is het expertisecentrum voor de behandeling van patiënten met chronische nierschade. Door onze voortdurende aandacht voor ontwikkelingen in de markt en onze innovatieve kracht, zijn wij in staat de behandeling van chronische nierschade door te ontwikkelen in het belang van de optimale zorg voor de patiënt. Wij bieden op maatschappelijk verantwoorde wijze alle mogelijke behandelingen van chronische nierschade aan.

Kernwaarden

We zijn een klantgerichte, transparante, toonaangevende, innovatieve en ondernemende zorginstelling met betrokken en integer personeel.

Organogram

De organisatie is schematisch weergegeven in een PDF-pictogramorganogram.

Meer over dit onderwerp: 
Gerelateerd