Wachttijd en passantentarief

English version: short-stay waiting times and rates

Voor dialysebehandelingen kunt u binnen één week bij Dianet terecht. Mocht er geen plaats zijn bij Dianet, dan zorgen wij ervoor dat u direct terecht kunt bij een ander dialysecentrum of op een dialyseafdeling in een ziekenhuis.

Als u te maken krijgt met nierfalen, komt u onder behandeling bij een nefroloog in het ziekenhuis. De medisch specialist in het ziekenhuis verwijst u door naar Dianet wanneer dialyse als behandeling noodzakelijk is geworden. Bij Dianet zijn verschillende dialysebehandelingen en – vormen mogelijk. Zowel in één van onze centra als thuis. Samen met ons onderzoekt u welke behandelvorm het beste in uw leven past.

Tijdelijk dialyseren bij Dianet

Verblijft u voor vakantie of voor uw werk in de regio Utrecht of Amsterdam en wilt u dialyseren in één van de centra van Dianet? Dan bent u van harte welkom. De kosten die hiermee gepaard gaan staan vermeld in hetPDF-pictogrampassantentarief 2018. 

Gerelateerd