Nederlandse Nefrologiedagen (NND)

27-03-2018

Op 27 en 28 maart vinden de Nederlandse Nefrologiedagen plaats: een tweedaags symposium voor alle zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen de nefrologie. In het kader van ons vijftigjarige bestaan verzorgen we presentaties over de ontwikkelingen binnen de thuisdialyse en zelfmanagement. Ook zijn we aanwezig met een stand in de centrale hal.

Sessie 50 jaar Thuis in Dialysezorg: hoe het was; hoe het is, hoe het kan

Op de eerste congresdag (27 maart) organiseert Dianet een sessie met drie presentaties over de ontwikkelingen binnen de (thuis) dialyse.

Jaap Groothoff (kindernefroloog en hoogleraar kindernefrologie AMC Amsterdam) leidt bezoekers langs de belangrijkste inzichten uit 25 jaar nierfunctievervangende therapie bij kinderen. Hij geeft een overzicht van deze ontwikkelingen in Nederland in vergelijking met de situatie in de rest van Europa en in het perspectief van de meest optimale behandeling op grond van bevindingen.

Frans Boerenboom (internist/nefroloog, medisch directeur Dianet)  geeft een overzicht van de actuele stand van zaken rondom met name thuishemodialyse en de gevolgen van vergrijzing en stijgende comorbiditeit. Ook gaat hij in op mogelijkheden, moeilijkheden en grenzen binnen de IT en e-health.

Tot slot neemt Ronald Visser (onderzoeksverpleegkundige Dianet) de toehoorders mee in het bevorderen van zelfmanagement bij dialysepatiënten, de voorwaarden hiervoor en het belang van skilled companionship.

Dialyse vroeger en nu

Onze stand staat dit jaar geheel in het teken van ons vijftigjarig bestaan. Met een uitgebreide fotopresentatie geven we een beeld van dialyse toen en nu en maken we een reis door de (dialyse) tijd. En in een jubileumuitgave laten we twee dialysepatiënten, nefrologen en verpleegkundigen van vroeger en nu aan het woord: hoe ging de behandeling er vroeger aan toe, hoe is dat nu? 

Over de NND   

Jaarlijks nemen zo'n 300 medici/onderzoekers en 1.100 paramedici en technici aan het symposium deel. Naast buitenlandse en Nederlandse keynote speakers, zijn er medische, fundamentele en paramedische abstracts (korte presentaties ingediend door de deelnemers) en een 40-tal posterpresentaties.Het wetenschappelijk programma bestaat uit dagprogramma’s per doelgroep met een aantal interdisciplinaire sessies die voor iedere doelgroep zijn bedoeld. De wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen organiseren tijdens de Nefrologiedagen hun jaarvergaderingen en wetenschappelijke sessies. Meer info op de site van de NND.