Voorlichting bij Franciscus Gasthuis & Vlietland

07-03-2017

Voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden van thuishemodialyse voor een multidisciplinair team van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Voorlichting thuishemodialyse

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om Dianet in te schakelen bij voorlichting over thuishemodialyse in uw ziekenhuis, dialysecentrum of patiëntenvereniging? Bekijk de pagina Voorlichten en kennisdelen.
Of neem dan contact op met Relatiemanagement via 030 880 8360 of relatiemanagement@dianet.nl.