Centrumdialyse

Als u start met hemodialysebehandelingen, dialyseert u altijd eerst een periode op het dialysecentrum. Daarna kunt u eventueel kiezen voor thuishemodialyse, of u blijft op het centrum.

Kiezen voor centrumdialyse

Dialyseren op een van onze centra kan overdag of 's nachts. Soms dialyseert u op een centrum om medische redenen. Als u bijvoorbeeld speciale of intensieve zorg nodig hebt, die we alleen in het centrum kunnen geven. Of omdat u opgenomen bent in het ziekenhuis. U kunt ook zelf een voorkeur voor centrumdialyse hebben, bijvoorbeeld omdat u contact met andere patiënten prettig vindt.

Dialyseschema

U dialyseert op vaste dagen/nachten en tijdstippen. Natuurlijk kan het voorkomen dat u een keer wilt wisselen van dag of tijdstip. In overleg bekijken we wat er mogelijk is.

Voordelen

  • Gemakkelijk contact met medepatiënten
  • Geen dialysemachine of -materialen in huis
  • Altijd ondersteuning van gespecialiseerde dialyseverpleegkundigen en nefroloog
  • Mogelijk om meer zelfstandig te dialyseren (actieve dialyse)

Nadelen

  • Reistijd van en naar het dialysecentrum
  • Dialyses op vaste tijdstippen
  • Bij centrumdialyse overdag meestal strenger dieet en stengere vochtbeperking (vergeleken met centrumdialyse 's nachts)

Meer informatie

Hebt u vragen over dialyse op het centrum? Neem telefonisch contact op via 030 880 8888 (servicedesk Utrecht) of mail naar servicedesk@dianet.nl.

Meer over dit onderwerp: 
Gerelateerd