Dialyse dichtbij: een nieuwe dialysehub in Brummen

Dialyse dichtbij: een nieuwe dialysehub in Brummen

Quote
In Brummen is in Gezondheidscentrum de Toren sinds 2 maart 2020 een dialysehub.

In de ruimte van een dialysehub kunnen twee patiënten tegelijkertijd dialyseren. Deze mooie aanvulling op het aanbod van het Gezondheidscentrum de Toren is ontstaan uit een samenwerking tussen Gelreziekenhuizen, Dianet, als specialist in (thuis-)dialyses, en de huisarts van het Gezondheidscentrum. De betrokkenen en een patiënt vertellen enthousiast over deze nieuwe mogelijkheid voor hemodialyse dichtbij huis.

Gezondheidscentrum de Toren: zoveel mogelijk ziekenhuiszorg dichtbij de patiënt

Op ongeveer 10 minuten rijden vanaf Zutphen en 25 minuten vanaf Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, dwars door een groene omgeving, kom je in het plaatsje Brummen. Wanneer je de parkeerplaats oprijdt van het in juni 2019 geopende gezondheidscentrum, wordt meteen duidelijk waar de naam vandaan komt: een imposante toren rijst op naast het voormalige kerkgebouw. In het Gezondheidscentrum zijn verschillende disciplines aanwezig: huisartsenpraktijk, fysiotherapie, thuiszorg, psychotherapie, podotherapie en meer (www.gcdetoren.nl).

 

Een van de initiatiefnemers van Gezondheidscentrum de Toren is Marcel Kerkhoven. Al 13 jaar huisarts in Brummen en enorm gedreven om de kwaliteit van zorg voor patiënten in Brummen te blijven verbeteren. Zijn ambitie is om zoveel mogelijk ziekenhuiszorg thuis of dichtbij de patiënt te organiseren.

 

Dit puzzelen heeft Marcel tijdens zijn MBA-studie verder ontwikkeld. Door de jaren heen zag hij het zorgaanbod steeds verder versnipperen. Zorgvragen werden steeds intensiever en verpleegkundigen werden schaars. “Dan moet je gaan samenwerken en ik geloof daarbij in lokale samenhang en elkaar versterken op het lokale niveau.” Zo heeft Marcel inmiddels met verschillende zorgaanbieders de samenwerking opgezocht, waaronder Dianet.

“Patiënten blijven in het sociale systeem van Brummen en ondertussen is tijdelijke intensievere zorg thuis of in de buurt mogelijk. Als ik ergens merk dat ik steeds hetzelfde doe, dan wil ik dat graag anders organiseren, het proces verbeteren".
Marcel Kerkhoven
Huisarts

Innovatie vanuit Gelre ziekenhuizen en Dianet

Vooral zorgaanbieders die out of the box willen denken hebben interesse om samen de zorg te organiseren. Zo ook Gelre ziekenhuizen. Het ziekenhuis heeft ‘zorg op de juiste plek’ in haar strategisch plan naar 2025 opgenomen. Dat doen zij het liefst door in de regio zorgpartners te verbinden. Het Dialyse Centrum Apeldoorn van Gelre ziekenhuizen wordt geleid door Margreet Trekop. Samen met internist-nefroloog Yolande Vermeeren zijn zij de samenwerking aangegaan voor het openen van een dialysehub. Yolande die het idee voor een dialysehub al kende is enthousiast.

 

Ook Dianet, gespecialiseerd in hemodialyse en met jarenlange ervaring in thuisdialyse, vindt het belangrijk om dialyses dichtbij de patiënt te organiseren. Zij zijn al in 2015 gestart met het concept dialysehub. Dianet heeft inmiddels zeven dialysehubs door heel Nederland geopend. Toen Marcel twee jaar geleden contact zocht met Dianet voor het opzetten van een dialysehub ging het project van start. Ongeveer een jaar geleden kwamen José Koemeester (Dianet), Margreet Trekop (Gelre ziekenhuizen Apeldoorn) en Marcel Kerkhoven (Gezondheidscentrum de Toren) bijeen voor het eerste gezamenlijke overleg over het opzetten van de dialysehub in Brummen.

 

Margreet: “We hebben elkaar op het goede moment getroffen. Zowel Yolande als Dianet hebben ruime ervaring met thuisdialyses. Zij weten wat wel en niet werkt. Het resultaat is een win-win situatie waarbij de patiënt dichtbij huis kan dialyseren en toch onder behandeling blijft van de nefroloog in het ziekenhuis”.

Vertrouwen in elkaar leidt tot innovatie
 

De drie partijen zijn het eens over de succesformule. Vertrouwen in elkaar is belangrijk om samen te innoveren. Marcel: “Bereid zijn om samen problemen op te lossen en vanuit de patiënt te blijven redeneren”. Yolande: “Wij zijn blij met Dianet omdat zij ook bereid zijn om breder te denken en om op meer verschillende plekken dialyses mogelijk te maken. De ervaring met Dianet hebben we al vanaf 2005 en dan ontstaat vanzelf het idee om zaken samen lokaal te organiseren”. José: “Voor patiënten is het binnenkomen in het Gezondheidscentrum heel anders dan in een ziekenhuis of in een verpleeghuis”. Yolande: “Het succes is ook dankzij de onafhankelijke plek die we samen gekozen hebben. We hebben niet te maken gehad met verschillende soorten management”.

“De drempel voor patiënten om thuis of eigenlijk, dichtbij huis te gaan dialyseren wordt kleiner door de komst van een dialysehub”.
Yolande Vermeeren
Nefroloog Gelreziekenhuis

Dialysehub Brummen: klaar voor meer patiënten

De op 2 maart 2020 geopende dialysehub Brummen is een mooie aanwinst voor dialysepatiënten uit de regio. Een dialysehub is een dialyseruimte waar plek is voor twee dialysepatiënten tegelijkertijd. Dialysepatiënten dialyseren meestal drie keer per week en de dialyse duurt per keer vier uur. Op dit moment zijn er twee patiënten die gebruikmaken van de hub. Het doel is om het aantal patiënten snel uit te breiden.

 

Minder reistijd, kleinschaliger en gezelliger voor de patiënt

Dhr. Becks uit Zutphen is inmiddels al zeven jaar dialysepatiënt en sinds 2 maart dialyseert hij nu drie keer in de week in Brummen. Voordat de dialysehub Brummen geopend werd, moest hij voor zijn dialyses naar het ziekenhuis in Apeldoorn. Voor zijn controles gaat hij nog naar de nefroloog in het ziekenhuis, maar hij ervaart nu wekelijks de voordelen van de dialysehub. “Gezellig nu altijd met dezelfde dialyse-collega. Ik hou wel van ouwehoeren en we hebben ontzettend schik met elkaar. Als ik terug naar Apeldoorn moet, dan baal ik daarvan. Vooral van de reistijd. Die is nu 20 minuten en naar Apeldoorn ben ik minstens 40 minuten kwijt”.

 

Inmiddels voelt Dhr. Becks zich kind aan huis in de dialysehub. Bij binnenkomst weegt hij zichzelf, pakt zijn spullen uit de kast (kussen, deken) en gaat op de stoel zitten. Als hij aangesloten is aan de dialysemachine, zet hij de televisie aan die aan het plafond hangt. Het liefst kijkt hij naar televisieseries zoals Flodder of naar voetbal. “Ik hou niet van die praatprogramma’s en als er voetbal is dan kijken we samen”. Vroeger was hij zelf fanatiek voetballer en dat is nog steeds zijn enige en grootste hobby. Ondertussen roept zijn dialyse-collega: “Hij was altijd razendsnel!”.

 

Toen het ziekenhuis hem benaderde met de vraag of hij in Brummen wilde gaan dialyseren, hoefde hij daar niet over na te denken: “Het is gezelliger en kleinschaliger. In Apeldoorn voelt het echt als een ziekenhuis en hier is het gewoon prettiger”. Werken doet dhr. Becks inmiddels niet meer. Na jaren in een gieterij gewerkt te hebben, houdt hij zich nu vooral bezig met vrijwilligerswerk en genieten van het leven. “Je moet er zelf iets van maken, het leven is al moeilijk genoeg”.  

“Het is gezelliger en kleinschaliger. In Apeldoorn voelt het echt als een ziekenhuis en hier is het gewoon prettiger”.
Dhr. Becks

Betrokken verpleegkundige begeleiding

Tijdens de dialyses is er altijd een verpleegkundige van Dianet aanwezig. Hij/zij sluit de patiënten aan op de dialysemachine. De verpleegkundigen hebben een speciale opleiding gehad en zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de behandeling en voelen zich zeer betrokken bij de dialysehub. De patiënten herkennen dat: “Vragen kunnen hier altijd gesteld worden, en er is iets meer tijd en aandacht dan in het ziekenhuis”.

 

Bij de inrichting van de dialysehub heeft de verpleegkundige mee kunnen denken. Dat heeft geleid tot een ruime opstelling waardoor het een prettige werkomgeving is. Er is voldoende ruimte rond de dialysestoelen en de dialysemachines om er omheen te lopen. Inmiddels wordt de dialysehub ook gebruikt als trainingsruimte. Verpleegkundigen kunnen er oefenen met de nieuwe dialysemachines. 

Blijven innoveren

Geen van deze zorgaanbieders zien dit als eindpunt. Yolande: “Het is onze verantwoordelijkheid om te blijven innoveren. Ik zou graag meer come-and-go-dialyses leveren”. Daarmee bedoelt ze zelfstandige dialyses voor patiënten die thuis te weinig ruimte hebben en dan het liefst onafhankelijk van tijdschema’s. Dat geeft dialysepatiënten meer vrijheid en meer mogelijkheden om op vakantie te gaan. “Het vergt creativiteit en lef om te innoveren. Daar moeten we ons bewust van zijn en ruimte voor maken”.   

 

Als grootste uitdaging naar de toekomst ziet Marcel Kerkhoven de communicatie. “Hoe zorgen we ervoor dat we relevante informatie met andere zorgaanbieders blijven delen?” Zeker nu met de coronacrisis blijkt dat niet vanzelfsprekend te zijn. “De urgentie is er nu en laten we leren van wat we nu weten”. Graag kijkt hij verder: “Welke functionaliteiten kunnen we nog meer bundelen? Hoe krijgen we steeds meer bekwame verpleegkundigen in de wijk?”. Vooral van belang is om vraagstukken samen op te lossen en om samen naar de toekomst te kijken. “We kunnen out of the box denken. Dat kunnen we echt niet alleen in Brummen”, lacht hij. “Dat kan overal. Laten we vooral vanuit service blijven denken, elkaar iets gunnen en om zo de zorg lokaal en verantwoord te blijven bieden”.

 

Dianet heeft, met de realisatie van de dialysehub in Brummen, weer een stap gezet die aansluit bij haar visie: “dialyse dichtbij huis”. José: “De kwaliteit van leven voor de dialysepatiënt staat hierbij voorop. Daarnaast is het efficiënt inzetten van de beschikbare dialyseverpleegkundigen in de huidige tijd van personeelsschaarste van groot belang. Kortom een win-win situatie voor alle partijen. We zijn blij en trots dat we dit resultaat in samenwerking met elkaar bereikt hebben”.