Dialysehub voor patiënten Amerpoort: gezellig, meer ruimte en geen reistijd

Dialysehub voor patiënten Amerpoort: gezellig, meer ruimte en geen reistijd

Quote
dat gereis duurt veel te lang

In maart 2020 is de Dialysehub in Amerpoort geopend. Deze dialysehub van Dianet bevindt zich op de zorglocatie van Amerpoort aan de Oirschotlaan in Zeist. Op deze locatie van Amerpoort wonen volwassenen met een matige of licht verstandelijke beperking. Twee van de bewoners, Earlene en Marion, dialyseren drie keer per week in de dialysehub. Dianet opent steeds meer dialysehubs, waar maximaal twee patiënten dichtbij huis gedialyseerd worden.

Voordelen van de dialysehub
Het dialyseren in een hub biedt een aantal voordelen. De reistijd van en naar en het dialysecentrum of het ziekenhuis valt namelijk weg. Ook zijn er geen huisaanpassingen nodig, en hoeft er maar één ruimte te worden ingericht waar meerdere bewoners gebruik van kunnen maken. In het geval van Amerpoort hoeft de begeleiding nu niet meer mee naar het ziekenhuis. De wekelijks terugkerende behandeling neemt daardoor veel minder tijd in beslag.

Naast deze praktische voordelen, zijn er ook voordelen voor de bewoners op het sociale vlak. Dialyseverpleegkundige Ramona: “Marion en Earlene ondersteunen elkaar. Marion vindt het prikken niet zo fijn en Earlene helpt dan om haar af te leiden.” Beide dames vinden dat de dialysebehandeling erg lang duurt. Marion dialyseert drie en Earlene vier uur per keer. Om de tijd samen door te komen heeft Marion een stickerboek, dat ze samen met Ramona beplakt. Ook luisteren ze radio of kijken ze tv. Nu Marion en Earlene niet hoeven te reizen, kunnen ze ’s ochtends, als ze nog fit zijn, naar ‘De ontmoeting’ de dagbesteding van Amerpoort in Zeist, waar ze lekker creatief bezig zijn. De dialyse vindt dan in de middag plaats.

De dialysehub voelt anders dan in het ziekenhuis
De dialysehub is gezellig gemaakt door de twee patiënten. Hun kunstwerken, twee schilderijen van hun hand, sieren de wand en ander knutselwerk staat op de vensterbank. Het geeft de kamer een iets minder ‘klinische’ sfeer, belangrijk als je hier drie keer per week zo lang moet doorbrengen.

“Dat gereis duurt veel te lang”
Earlene vertelt over de start van haar dialysetraject: “Toen moest ik met de auto naar het UMC. Dat was spannend, want dan was er file en dan dacht ik: ‘oei, straks komen we te laat’.” In het begin bleef de begeleiding ook tijdens de behandeling, later in het traject brachten en haalden ze haar. Hoe kijkt ze erop terug? “Liever niet, dat gereis duurt veel te lang.” Marion dialyseert al veel langer. Voor de opening van de hub deed ze dat op haar eigen kamer. De overstap was wel even wennen, maar op haar kamer is nu veel meer ruimte ontstaan omdat de dialysestoel en de apparatuur er niet meer staan.

Vaste groep verpleegkundigen per dialysehub
Dianet werkt met een vaste groep dialyseverpleegkundigen per hub. Nieuwe verpleegkundigen worden bij Amerpoort zorgvuldig geïntroduceerd en lopen altijd eerst een dag mee met een bekende verpleegkundige. Marion en Earlene weten dus wie er komt en kijken soms reikhalzend uit naar de volgende keer. “Alleen missen we Robbert (dialyseverpleegkundige Dianet) ”, merkt Earlene hierover op.

Het dialyseren is zwaar voor de patiënt. Ramona: “het voelt alsof je een marathon hebt gelopen”, Earlene: “moe!” Gelukkig is er tijdens de dialyse tijd voor grapje en een plagerijtje. Zijn de twee vriendinnen? “Nee, … grapje!” zegt Earlene en Marion glimlacht bevestigend. Het hebben van een (vast) maatje tijdens de dialyse maakt het allemaal wat aangenamer.

Eigen regie
Marion en Earlene helpen ook bij het klaarzetten van de spullen voor de volgende dialyse. “Behalve de medicijnen”, zegt Ramona. De dialyseverpleegkundige maakt er vaak een spelletje van: wie van de twee heeft de doos het best gepakt? Marion en Earlene zijn er al erg goed in.

Samenwerking met Amerpoort
Monique Zweserijn, groepsleidster van deze locatie, vertelt over de samenwerking met Dianet. “Voor ons is de dialysehub een hele uitkomst, er is zo minder belasting voor het team”. De groei naar een hub verliep heel organisch. “Jullie hadden het idee, wij hadden de ruimte, een oude logeerkamer. Nu zijn we er heel blij mee. Het is in het begin wel zoeken: wat hoort bij Dianet, wat hoort bij ons? Maar we werken goed samen. En met vragen kan ik altijd bij ze terecht.”

Jaarlijks bijscholing voor teamleden Amerpoort
Dianet zorgt ook voor opleidingen voor de begeleiding van Amerpoort. “Ongeveer één a twee keer per jaar krijgen we een klinische les. We leren dan veel over hoe we het beste kunnen omgaan met deze patiënten met nierfalen, bijvoorbeeld hun dieet, de vochtinname. Vooral nu we weer een heel nieuw team hebben, was het fijn om alle teamleden bij te scholen.” De dialysehub ervaart ze als een soort miniziekenhuis in huis. “Er kan natuurlijk ook iets misgaan. Daarvoor is er een calamiteitenplan opgesteld. We weten precies wat ons te doen staat, terwijl de verpleegkundige zich bezighoudt met de patiënt, bellen wij de hulpdiensten.” Gelukkig hebben ze zo’n calamiteit nog niet gehad.

Uiteindelijk draait alles om het welbevinden van de patiënt: “we moeten altijd overwegen wat het beste voor hen is”.