Aferese

Aferese

Een nierpatiënt komt niet vaak in aanraking met aferese. Alleen wanneer u getransplanteerd bent en uw transplantaatnier wordt afgestoten, moet u deze behandeling ondergaan. Het is afhankelijk van het type afstoting of deze techniek kan worden ingezet. Aferese is bij Dianet in Amsterdam mogelijk. Gespecialiseerde dialyseverpleegkundigen begeleiden u tijdens het traject.

Wat is plasmaferese?

 

De nefroloog probeert eerst of de afstotingsreactie met medicijnen alleen bestreden kan worden. Als dit niet het geval is kan de behandeling met aferese geïntensiveerd worden. Er zijn verschillende soorten aferese. De toepassing die een rol speelt bij afstoting van een transplantaat heet plasmaferese.

Bloed bestaat uit vier componenten: rode cellen, witte cellen, bloedplaatjes en plasma. Plasma is het water tussen de bloedcellen. Bij deze behandeling wordt het bloed gescheiden in plasma en bloedcellen door middel van een centrifuge. Het plasma met daarin de ziekmakende antistoffen (antistoffen die uw eigen afweer aanmaakt tegen de donornier) wordt vervangen door donorplasma of een andere vervangende vloeistof. Het gaat dus eigenlijk om een uitwisseling van plasma.

De behandeling

Uw bloed stroomt uit uw lichaam door de machine waar het gecentrifugeerd wordt. Daarna stroomt het weer terug naar u. Er zit ongeveer een grote kop koffie aan bloed in het apparaat. Uw eigen bloedcellen krijgt u terug en het plasma wordt uitgewisseld met een vervangende vloeistof. De behandeling duurt ongeveer twee uur. In deze tijd wordt ongeveer drie liter plasma gewisseld. Een plasmaferese ondersteunt de behandeling tegen de afstoting. Samen met de behandeling met medicijnen wordt geprobeerd de afstotingsreactie te doorbreken, zodat de transplantaatnier behouden blijft en weer normaal gaat functioneren.

Toegang tot de bloedbaan

Om een plasmaferesebehandeling uit te voeren is een toegang tot de bloedbaan nodig. Die wordt verkregen door een jugularis katheter in te brengen in de hals (groot infuus). Als u een goed werkende shunt heeft, kan die ook worden gebruikt.

Hematologische ziekten

Aferese is een techniek die toegepast wordt bij afstoting van een transplantaatnier, maar wordt vooral gebruikt bij hematologische ziekten. Dit omdat de techniek het mogelijk maakt zich op verschillende componenten in het bloed te richten. Naast het component plasma is het ook mogelijk om een wisseling te doen van rode bloedcellen bij bijvoorbeeld bij sikkelcelanemie. Verder kunnen ook witte bloedcellen worden verwijderd als er teveel witte cellen in het bloed zitten, die de bloedvaten dreigen te verstoppen.

Meer informatie

Hebt u vragen over ferese? Neem telefonisch contact op via 020 888 8700 (servicedesk Amsterdam) of mail naar servicedesk-amsterdam@dianet.nl.