Kinderdialyse

Kinderdialyse

Als uw kind nierfalen heeft, kan dialyse nodig zijn. Kinderen kunnen bij ons terecht voor peritoneale dialyse (buikspoeling) en hemodialyse. 

 

Kiezen voor buikspoeling of hemodialyse

BUIKSPOELING VOOR UW KIND

Als uw kind moet dialyseren, is peritoneale dialyse (buikspoeling) vaak de meest geschikte vorm. Bij buikspoeling werkt het buikvlies als filter. Met een slangetje wordt spoelvloeistof ingebracht in de buikholte. De dialyse vindt dus plaats in het lichaam.  Buikspoeling is goed in te passen in het dagelijks leven, omdat de behandeling thuis plaatsvindt. Vaak is het mogelijk dat uw kind 's nachts dialyseert (via een machine, ook wel APD genoemd), zodat het overdag 'vrij' is en zoveel mogelijk zijn normale leven kan leiden. 

Kiest u voor buikspoeling, dan volgt u eerst een training. Daarin leert u als ouder of verzorger hoe u een behandeling veilig en goed uitvoert. Bij jonge kinderen geven we de training aan de ouders of verzorgers. Als uw kind oud genoeg is, trainen we uw kind.

HEMODIALYSE VOOR UW KIND

Uw kind kan ook behandeld worden met hemodialyse. Hierbij wordt het bloed gezuiverd door een kunstnier. Deze vorm van dialyse vindt plaats buiten het lichaam en niet in het lichaam, zoals bij peritoneale dialyse.Voor hemodialyse is een goede toegang tot de bloedbaan nodig (via een shunt of katheter). Om die reden is hemodialyse minder geschikt voor baby's en peuters, omdat hun bloedvaten daar vaak nog niet geschikt voor zijn.

Kinderen kunnen voor hemodialyse op een dialysecentrum behandeld worden. Als het kind oud genoeg is, kan het ook kiezen voor thuishemodialyse. De nefroloog kan u hierover adviseren.

Samen met Emma Kinderziekenhuis

De afdeling kinderdialyse is onderdeel van het Emma Kinderziekenhuis van het AMC. We werken dan ook intensief samen met de nefrologen en ander zorgpersoneel van het Emma Kinderziekenhuis. Naast hemodialyse behandelen we op deze afdeling ook kinderen die komen voor:

  • plasmafiltratie
  • plasmaferese
  • LDL-aferese

MEER INFORMATIE EN CONTACT