Behandelteam kinderdialyse

Behandelteam kinderdialyse

Kinderen krijgen een eigen behandelteam toegewezen. Wie zitten hierin en hoe ondersteunen ze u en uw kind?

Wie zitten er in het team?

Het behandelteam is er voor hulp en ondersteuning bij de dialysebehandelingen, zowel bij hemodialyse als bij peritoneale dialyse. Het team bestaat uit:

  • (kinder)nefroloog
  • dialyseverpleegkundige
  • maatschappelijk werker
  • diëtist
  • kinderpsycholoog
  • pedagogisch medewerker (alleen bij hemodialyse)
  • leerkracht van de Educatieve voorziening (alleen bij hemodialyse)

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker ondersteunt kinderen tijdens hun dialysebehandelingen. Zij komt regelmatig langs en praat met de kinderen, speelt een spelletje of doet een andere activiteit. Ook bereidt de pedagogisch medewerker hen voor op een eventuele operatie. Daarnaast biedt hij ondersteuning bij het aanprikken en aansluiten, bijvoorbeeld door met maken van een aanprikplan, zodat het aanprikken minder spannend wordt.

Overleg

Het behandelteam overlegt regelmatig: hoe verloopt de behandeling, hoe voelt uw kind zich? Daarnaast hebben we aandacht voor u als ouder of verzorger. Zo hebt u regelmatig een gesprek met de arts en de zorgverleners uit het behandelteam. Over uw kind, maar ook over hoe u de behandeling ervaart en wat er allemaal op u afkomt. U kunt altijd bij hen terecht met vragen of als u behoefte hebt aan een gesprek.

Patient en ouder op de afdeling kinderdialyse

Meer informatie

Hebt u vragen over dialyse bij kinderen? Neem telefonisch contact op via 020 888 8700 (servicedesk Amsterdam) of mail naar servicedesk-amsterdam@dianet.nl.