Peritoneale dialyse

Peritoneale dialyse

Bij peritoneale dialyse (buikspoeling) wordt het buikvlies als filter gebruikt. Deze behandeling kan thuis plaatsvinden of op een andere plaatsen waar u de vloeistof kunt wisselen.

Kiezen voor buikspoeling

Vaak kunt u zelf de keuze maken tussen hemodialyse of PD. Soms zijn er medische omstandigheden waardoor deze dialysebehandeling niet mogelijk is. Bijvoorbeeld bij een chronische darmziekte. Uw nefroloog kan u hier meer over vertellen.

Voordelen

 • Deze vorm van dialyse kan overal plaatsvinden
 • Kan zonder hulp worden uitgevoerd
 • Vrijwel geen dieetrestricties
 • Minder medicijnen
 • Voor en na de behandeling voelt u zich nagenoeg hetzelfde. Dit komt doordat het bloed continu wordt gezuiverd, waardoor er geen grote schommelingen zijn in de samenstelling van het bloed of in de bloeddruk. 

Nadelen

 • Kans op buikvliesontsteking
 • Problemen met de katheter
 • Lekkage bij de katheterpoort
 • Voorraad thuis
 • Na jarenlange spoeling kan het buikvlies veranderen en minder geschikt worden

Tijdens de training leert u hoe u deze problemen zoveel mogelijk kunt voorkomen.

Vormen van buikspoeling (PD)

Er zijn twee vormen van buikspoeling: CAPD en APD.

 • CAPD staat voor Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse en wordt handmatig uitgevoerd. U wordt niet aan een machine aangesloten en de behandeling vindt 24 uur per dag plaats. U wisselt de spoelvloeistof 4 a 5 maal per dag handmatig. Deze handeling duurt ongeveer 45 minuten per keer.
 • APD staat voor Automatische Peritoneaal Dialyse. Een machine wisselt dan ’s nachts de spoelvloeistof.

Hoe ziet uw behandeling eruit?

Buikspoeling voert u thuis geheel zelfstandig uit. Eens in de zes weken komt u naar een van onze centra voor controle. Met de PD-verpleegkundige en de nefroloog overlegt u hoe de behandeling verloopt.

Logistieke dienst

Als u kiest voor deze vorm van dialyse krijgt u te maken met de logistieke dienst van Dianet. Vaste medewerkers bezorgen één keer in de vier weken op een afgesproken moment uw dialysematerialen. Voordeel voor u is dat de medewerker bekend is met dialyse, anders dan een koerier van bijvoorbeeld een algemene bezorgdienst.   

Een voorbeeld van een maandelijkse levering aan een PD-patiënt.

Meer informatie

Hebt u vragen over peritoneale dialyse? Neem telefonisch contact op via 030 880 8888 (servicedesk Utrecht) of mail naar servicedesk@dianet.nl.