Thuis gaan dialyseren

U kiest voor thuishemodialyse. Welke stappen moet u nemen voordat u klaar bent voor de eerste dialyse in uw eigen omgeving? Van aanmeldtraject en training tot huisaanpassingen en vergoedingen.

Aanmeldtraject in vogelvlucht

  1. Uw nefroloog meldt u aan bij Dianet en stuurt de benodigde informatie op.
  2. Een regiocoördinator van Dianet bezoekt u thuis. Hij inventariseert uw wensen, informeert u over mogelijkheden, beoordeelt de geschiktheid van uw woning en geeft informatie over het vervolgtraject.
  3. U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek bij Dianet. Tijdens dit bezoek beoordeelt de nefroloog van Dianet of u in aanmerking komt voor thuishemodialyse. Daarnaast neemt de trainingscoördinator de mogelijkheden voor het trainingstraject met u door. Ook worden praktische zaken besproken, waaronder de keuze voor een dialysestoel.
  4. Wanneer iedereen van mening is dat thuishemodialyse voor u mogelijk is, ontvangen zowel u als uw nefroloog hierover bericht.
  5. Met de trainingscoördinator bepaalt u de start en de verdere inhoud en planning van uw training. 
  6. Een technicus van Dianet komt bij u op bezoek om de huisaanpassing in gang te zetten.
  7. Als alle voorbereidingen en uw eventuele training afgerond zijn, start u met uw eerste dialyse thuis.

Trainingen

U volgt alleen, of met uw eventuele dialysepartner, een training bij Dianet of in een van de samenwerkende trainingscentra. Hoe de training er precies uitziet, hangt af van de vorm van thuishemodialyse die u kiest. En uiteraard van de wensen die u heeft. Een dialysepartner hoeft niet iemand te zijn met wie u samenleeft. Het kan ook een vriend, familielid of buurman zijn. De training neemt gemiddeld acht tot elf weken in beslag en vindt drie keer per week plaats tijdens de dialyse in het centrum. De trainingsstijd kan tijdens het traject worden aangepast.

Tijdens de training leert u (samen met uw partner) onder meer hoe de machine werkt en wat te doen bij complicaties. Er wordt gewerkt met een opleidingsboek. Door middel van aftekenlijsten controleren we of u de stof beheerst. Probleemsituaties worden verschillende malen nagebootst. Na de training kunt u veilig thuis dialyseren. Mensen die overstappen van dag- naar nachtdialyse volgen een korte aanvullende training bij Dianet.

Solodialyse

Voor patiënten die geheel zelfstandig gaan dialyseren, gelden aanvullende eisen. Na de algemene training volgt u een aanvullende solotraining. Voor uw veiligheid vindt bij solodialyse altijd bewaking op afstand plaats. Dit houdt in dat er in geval van nood hulp voor u wordt ingeroepen.

Huisaanpassingen

dialysetechnicus installeert de dialysemachine bij u thuis
De dialysetechnicus installeert de dialysemachine bij u thuis

Thuishemodialyse heeft gevolgen voor de inrichting van uw huis. Samen met de coördinator huisaanpassingen maakt u een plan voor de aanpassingen. Er wordt onder andere een elektrazuil, waterleiding met twee wasmachinekranen, dialysemachine en RO (waterbehandelingsapparatuur) geplaatst. Slangen worden weggewerkt in kokers. Binnen ongeveer twee dagen is uw huis gereed voor thuishemodialyse. De voorraad materialen krijgt u een keer per vier weken thuisbezorgd op een afgesproken moment. Voor de opslag van de voorraad heeft u een grote kast nodig. De aanpassingen in huis en het plaatsen van de apparatuur worden in de meeste gevallen volledig vergoed.

Kosten en vergoedingen

Als thuispatiënt heeft u maandelijks recht op tegemoetkomingskosten (TKK). Dit is een vergoeding voor de extra kosten die patiënten die thuis dialyseren maken. Voorbeelden daarvan zijn: elektriciteit, waterverbruik en afval. Deze kosten declareert u bij uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hanteren verschillende betalingstermijnen voor de TKK. De meeste zorgverzekeraars betalen maandelijks uit, een enkeling per kwartaal. U kunt bij uw zorgverzekeraar terecht voor vragen over de wijze van declareren.

 

Gerelateerd