Brochures

Er zijn verschillende brochures voor patiënten, zorgprofessionals en overige geïnteresseerden. Het aanvragen van een brochure kan via het aanvraagformulier.

Brochure thuishemodialyse

Thuishemodialyse

Thuis dialyseren (thuishemodialyse) is voor veel patiënten mogelijk. Deze brochure geeft een beeld van alle zaken rondom thuishemodialyse: verschillende vormen van thuishemodialyse, het aanmeldingstraject, de training voor patiënt en partner, huisaanpassingen, kosten en vergoedingen. Patiënten vertellen in interviews hoe zij de behandeling ervaren. Ook bevat de brochure gesprekken met medewerkers waar thuispatiënten mee te maken krijgen, zoals een thuisverpleegkundige en een opleider.

NB Eind 2018 verschijnt een nieuwe uitgave van deze brochure.

Afbeelding corporate brochure Dianet

Expertisecentrum voor dialysezorg

Maak kennis met Dianet. In deze corporate brochure komt de geschiedenis van Dianet aan bod en de missie en visie van de organisatie. Ook vindt u een overzicht van alle dialysebehandelingen en -vormen die worden aangeboden en wordt de samenwerking  met ziekenhuizen en andere dialysecentra beschreven. Er is aandacht voor Dianet Opleidingen, het organisatieonderdeel dat opleidingen en trainingen voor dialyseprofessionals verzorgt. Ook komen er medewerkers aan het woord.

Afbeelding brochure dialyseren met een shunt

Dialyseren met een shunt

In deze brochure wordt beschreven wat dialyseren met een shunt betekent en informatie gegeven over de operatie die nodig is en hoe een shunt verzorgd moet worden. Ten slotte is er een overzicht met de meest voorkomende klachten en hoe daarmee om te gaan.

Afbeelding brochure dialyseren met een katheter.jpg

Dialyseren met een katheter

Deze brochure bevat informatie over het dialyseren met een katheter en over de ingreep die nodig is om deze te plaatsen. Ook leest u hoe een katheter verzorgd wordt en bij welke klachten contact met de dialyseafdeling moet worden opgenomen.

Meer informatie

Wilt u telefonisch een brochure bestellen? Dat kan via 030 880 8888.

Gerelateerd