Brochures

Brochures

Er zijn verschillende brochures voor patiënten, zorgprofessionals en overige geïnteresseerden. U kunt de brochures hieronder direct downloaden. Bestellen van een brochure kan via het aanvraagformulier.

asdasdvvd

Thuishemodialyse- dialyseren in uw eigen omgeving

"Als je thuis kan dialyseren, zeg ik doen!" aldus Wil Post, een tevreden thuishemodialysepatiënt. Deze brochure geeft een beeld van alles wat er komt kijken bij de keuze voor thuishemodialyse. Misschien dialyseert u al in een centrum. Of weet u dat u binnenkort gaat dialyseren en denkt u na over welke vorm het beste past. U vindt informatie over de behandelvormen, de training, aanpassingen aan huis en de ondersteuning van Dianet. Bovendien vertellen patiënten hoe zij de behandeling ervaren en komen onze zorgverleners aan het woord.

Download hier de brochure Thuishemodialyse, dialyseren in uw eigen omgeving

Deze brochure bestellen

Dialyseren met een shunt

In deze brochure wordt beschreven wat dialyseren met een shunt betekent en informatie gegeven over de operatie die nodig is en hoe een shunt verzorgd moet worden. Ten slotte is er een overzicht met de meest voorkomende klachten en hoe daarmee om te gaan.

Download hier deze brochure

Deze brochure bestellen

Dialyseren met een katheter

Deze brochure bevat informatie over het dialyseren met een katheter en over de ingreep die nodig is om deze te plaatsen. Ook leest u hoe een katheter verzorgd wordt en bij welke klachten contact met de dialyseafdeling moet worden opgenomen.

Download hier deze brochure

Deze brochure bestellen

Dialyseren bij Dianet in het Amsterdam UMC

In ons dialysecentrum in het Amsterdam UMC kunt u terecht als u poliklinische of intensieve zorg nodig heeft. Ook als u opgenomen bent in het Amsterdam UMC of acuut moet dialyseren vindt uw behandeling hier plaats.

In deze brochure leest u alles over ons centrum in het Amsterdam UMC. 

Download hier deze brochure 

Deze brochure bestellen

Dialyseren bij Dianet in het Gezondheidshuis

In ons dialysecentrum in het Gezondheidshuis in Utrecht kunt u terecht als u poliklinische of intensieve zorg nodig heeft. Ook als u opgenomen
bent in het Diakonessenhuis of acuut moet dialyseren vindt uw behandeling hier plaats.

In deze brochure leest u alles over ons centrum in het Gezondheidshuis in Utrecht. 

Download hier deze brochure 

Deze brochure bestellen

Dialyseren in een dialysehub: niet thuis wel dichtbij huis

Dialysebehandelingen zijn vaak ingrijpend en tijdrovend. Patiënten dialyseren meestal drie dagen per week, vier uur per keer. Daarom vinden veel dialysepatiënten dialyseren in hun eigen omgeving prettiger en comfortabeler dan in een dialysecentrum of ziekenhuis. Soms kunt of wilt u niet thuis dialyseren. Dan is dialyseren in een dialysehub misschien iets voor u. In deze korte folder leest u meer over dialyseren in een dialysehub.

Behandeling plasmaferese
In deze folder leest u in het kort wat plasmaferese is.
U leest voor welke patiënten plasmaferese onder
andere geschikt is en hoe de behandeling verloopt.
De toegang tot uw bloedbaan wordt uitgelegd en
we informeren u graag over de mogelijke bijwerkingen.
We laten u zien wat wij er aan doen om de kans hierop
zo klein mogelijk te maken.

Download hier deze brochure.

Bestellen

Brochures kunt u bestellen via het aanvraagformulier. Wilt u telefonisch een brochure bestellen? Dat kan via 030 880 8888.