Coronavirus

Coronavirus

Dianet volgt de informatie en instructies vanuit de overheid en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Op deze pagina vindt u informatie voor Dianet-patiënten en handige links met recente informatie. Wij houden ons aan de richtlijnen, dus ook bij de leveringen door onze logistieke dienst. Zij houden zich aan de 1,5 m. als veilige afstand, gaan de woning niet in als dat niet veilig kan en desinfecteren voor en na de levering de handen. Op onze dialysecentra zijn mondneusmaskers verplicht voor ons zorgpersoneel als zij binnen 1,5 meter van de patiënt komen.

Heeft u klachten?

Neem bij twijfel over uw gezondheid telefonisch contact op met uw huisarts, of met de lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).
Dit doet u als u last heeft van: hoesten, verkoudheid, kortademigheid (anders dan anders) of koorts.

Bij dialyse op onze centra en bij peritoneaal dialyse geldt:
Meld vóór u naar het dialysecentrum komt telefonisch dat u deze klachten hebt.

  • Patiënten Gezondheidshuis: 030 - 880 8888
  • Patiënten Amsterdam UMC: 020 - 888 8700

Bij thuisdialyse geldt:

  • Tijdig, dus (ruim) vóór de verpleegkundige komt, meld u de klachten bij uw regioteamleider of via het uw bekende Dianet-nummer 030 - 880 8888.
  • Buiten openingstijden kunt u bellen met: 030 - 880 8888

Wat kunt u zelf doen?

Het RIVM adviseert de volgende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was uw handen vaak en goed
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
  • Zorg voor voldoende frisse lucht

Via intern overleg, intranet en e-mail worden medewerkers van Dianet op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Vragen?