Coronavirus

Dianet volgt nauwgezet de informatie en instructies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Op deze pagina vindt u informatie voor Dianet-patiënten en handige links met recente informatie over het Coronavirus.

Heeft u klachten?

Indien u twijfels heeft over uw eigen gezondheid, neem dan telefonisch contact op met uw eigen huisarts, of met de lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Dit doet u als u last heeft van: hoesten, verkoudheid, kortademigheid (anders dan anders) of koorts.

Bij dialyse op onze centra en bij peritoneaal dialyse geldt:

Meld vóór u naar het dialysecentrum komt telefonisch dat u deze klachten hebt:

patiënten Gezondheidshuis: 030 - 880 8888,

patiënten Amsterdam UMC: 020 - 888 8700.

Bij thuisdialyse geldt:

• Bij thuisdialyse: Tijdig, dus (ruim) vóór de verpleegkundige komt, meld u de klachten bij uw regioteamleider of via het uw bekende Dianet-nummer 030 - 880 8888.

Buiten openingstijden kunt u bellen met: 030 - 880 8888

Wat kunt u zelf doen?

Het RIVM adviseert de volgende maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verhoudheidsklachten krijgt

Via intern overleg, intranet en e-mail worden medewerkers van Dianet op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Vragen?