Jaarverslagen

Jaarverslagen

Als zorgaanbieder leveren we elk jaar het jaarverslag aan bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). De jaarrekening (als onderdeel van het totale jaarverslag), de accountantsverklaring en andere gegevens zijn via www.jaarverantwoordingzorg.nl openbaar. Naast deze wettelijke plicht wil Dianet met het jaarverslag maatschappelijke verantwoording afleggen over de activiteiten die we uitvoeren en hoe we de ontvangen middelen besteden.

Hieronder vindt u onze jaarverslagen: daarin leest u wat we de afgelopen jaren hebben gedaan en wat we hebben bereikt.