Jaarverslagen

Jaarverslagen

Als zorgaanbieder leveren we elk jaar het jaarverslag aan bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). De jaarrekening (als onderdeel van het totale jaarverslag), de accountantsverklaring en andere gegevens zijn via www.jaarverantwoordingzorg.nl openbaar. Naast deze wettelijke plicht wil Dianet met het jaarverslag maatschappelijke verantwoording afleggen over de activiteiten die we uitvoeren en hoe we de ontvangen middelen besteden.

Hieronder vindt u onze jaarverslagen: daarin leest u wat we de afgelopen jaren hebben gedaan en wat we hebben bereikt.

2020

Een overzicht van Dianet krijgt u in ons

2019

 Jaarbeeld 2019

2018

Publieksjaarverslag 2018

2017 

Jaarverslag 2017 online 

Jaarverslag 2017 pdf

2016

Jaarverslag 2016 pdf