Mijn Dianet

Dianet onderzoekt de mogelijkheden om beeldbellen, online bestellen van dialysematerialen, online toegang tot het dialysedossier en het opleidingsboek voor training in thuishemodialyse  beschikbaar te maken voor haar patiënten en hun zorgverleners.

Bestellen van dialysematerialen

Het bestellen van dialysematerialen voor patiënten die thuis dialyseren willen we online beschikbaar maken.

Opleidingsboek thuishemodialyse

Als u een training krijgt voor thuishemodialyse dan wordt daarbij een opleidingsboek gebruikt met alle informatie over de machines en de handelingen die van toepassing zijn. Dit boek gebruikt u ook thuis als u na de training, alleen of met uw partner, de dialyses uitvoert. Het opleidingsboek is een naslagwerk met alle belangrijke informatie dat we ook digitaal beschikbaar willen maken.

Online dialysedossier

Het online dialysedossier kunt u vergelijken met een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin worden alle gegeven met betrekking tot het verloop en het resultaat van de dialyse opgeslagen. De metingen die tijdens de dialyse worden gedaan, zoals van de bloeddruk van patiënten, worden door de dialysemachine automatisch opgeslagen in het dialysedossier.

Het dialysedossier wordt nu op papier bewerkt en bewaard door thuisdialyseverpleegkundigen, regiocoördinatoren en de betrokken nefroloog. Door dit te automatiseren kan informatie in het dossier direct en altijd beschikbaar gemaakt worden. Zowel voor de patiënt die thuis dialyseert als zijn of haar betrokken zorgverleners. Aanpassingen kunnen sneller worden doorgevoerd en zijn voor alle zorgverleners van de betreffende patiënt inzichtelijk.

Beeldbellen

Ten slotte willen we beeldbellen tussen patiënten en hun zorgverleners beschikbaar maken. Voor niet-medische of urgente vragen kan een patiënt contact zoeken met zorgverleners.