Mijn Dianet

Dianet onderzoekt de mogelijkheden om beeldbellen, online bestellen van dialysematerialen, online toegang tot het dialysedossier en het opleidingsboek voor training in thuishemodialyse  beschikbaar te maken voor haar patiënten en hun zorgverleners.

Bestellen van dialysematerialen

Het bestellen van dialysematerialen voor patiënten die thuis dialyseren willen we online beschikbaar maken.

Opleidingsboek thuishemodialyse

Als u een training krijgt voor thuishemodialyse dan wordt daarbij een opleidingsboek gebruikt met alle informatie over de machines en de handelingen die van toepassing zijn. Dit boek gebruikt u ook thuis als u na de training, alleen of met uw partner, de dialyses uitvoert. Het opleidingsboek is een naslagwerk met alle belangrijke informatie dat we ook digitaal beschikbaar willen maken.

Online dialysedossier

Het online dialysedossier kunt u vergelijken met een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin worden alle gegeven met betrekking tot het verloop en het resultaat van de dialyse opgeslagen. De metingen die tijdens de dialyse worden gedaan, zoals van de bloeddruk van patiënten, worden door de dialysemachine automatisch opgeslagen in het dialysedossier.

Het dialysedossier wordt nu op papier bewerkt en bewaard door thuisdialyseverpleegkundigen, regiocoördinatoren en de betrokken nefroloog. Door dit te automatiseren kan informatie in het dossier direct en altijd beschikbaar gemaakt worden. Zowel voor de patiënt die thuis dialyseert als zijn of haar betrokken zorgverleners. Aanpassingen kunnen sneller worden doorgevoerd en zijn voor alle zorgverleners van de betreffende patiënt inzichtelijk.

Beeldbellen

Ten slotte willen we beeldbellen tussen patiënten en hun zorgverleners beschikbaar maken. Voor niet-medische of urgente vragen kan een patiënt contact zoeken met zorgverleners.

Versnelde aanvraag basisgegevens medisch dossier

Per 1 oktober 2018 is het mogelijk om via het Dianet patiëntenportaal inzicht te krijgen in de gegevens van uw medisch dossier. Dit is geen volledig overzicht maar een set gegevens, genaamd de basis gegevensset zorg (BGZ), aangevuld met correspondentie zoals specialistenbrieven en huisartsenbrieven.

Om toegang te krijgen tot het portaal dient u zich eerst, met geldige legitimatie, te melden bij de servicedesk van uw centrum. Hier worden een aantal gegevens van u genoteerd en u ontvangt vervolgens via de e-mail een link naar het portaal waar u uw eigen wachtwoord kunt instellen. Om vervolgens in te loggen vult u uw gebruikersnaam (uw e-mail adres) en wachtwoord in. Op uw e-mail adres ontvangt u een éénmalig unieke code die u moet invullen op het portaal.

Na het inloggen kunt u met de knop "nieuwe aanvraag" een verzoek indienen om uw dossier op te vragen. Na het versturen van de aanvraag zullen wij uw dossier uiterlijk binnen 3 werkdagen, via het portaal, aan u beschikbaar stellen. U ontvangt een bericht op uw e-mail adres als het bestand klaar staat.

Kinderen
Bij dossieraanvraag voor kinderen kunnen de ouders/verzorgers toegang krijgen tot het portaal. Voor toegang wordt verleend vindt altijd verificatie plaats bij de behandelend arts.

Kinderen tot twaalf jaar: Ouders of wettelijk vertegenwoordigers hebben recht op directe inzage in het dossier van hun kind tenzij de arts van mening is dat inzage door de ouders niet in het belang van het kind is. In dit geval kan de aanvraag worden afgekeurd. Van zowel de ouder/vertegenwoordiger als het kind dient een kopie van het ID bewijs getoond te worden.

Kinderen van twaalf tot zestien jaar: Deze kinderen moeten persoonlijk instemmen met het opvragen van hun gegevens. Ook in dit geval dient zowel van de ouder/vertegenwoordiger als van het kind een kopie van het ID bewijs getoond te worden. Daarnaast is een scan van een door het kind ondertekende toestemmingsverklaring nodig. De zorgverlener besluit of het kind deze beslissing kan nemen.

Kinderen vanaf zestien jaar: Wie ouder dan zestien jaar is, wordt gezien als volwassene en kan zelfstandig om inzage vragen. Ouders/vertegenwoordigers hebben geen rol in dit aanvraagproces. Het kind kan echter wel de wettelijk vertegenwoordiger machtigen een verzoek te doen.

Wilsonbekwame patiënten
De wettelijk vertegenwoordiger is bevoegd tot inzage. In dit geval dient deze een kopie van het ID bewijs te tonen aangevuld met een kopie van de Verklaring Wettelijk Vertegenwoordiger.

Machtigingen               
Een patiënt kan een ander machtigen om zijn/haar dossier op te vragen. In dit geval dient te worden getoond een ondertekende verklaring van de patiënt waarin deze de aanvrager machtigt. Ook dient een kopie van het ID bewijs van zowel patiënt als aanvrager toegevoegd te worden.

Nabestaanden
De wet kent geen inzagerecht voor nabestaanden. De privacy van de patiënt blijft ook na het overlijden beschermd. Wanneer nabestaanden na het overlijden van een familielid met vragen of twijfels achterblijven, kunnen zij contact opnemen met de verpleegkundige of de behandelend arts.

Inloggen op het portaal kan via de onderstaande link:
https://dianet.force.com/portal/login