Arnold den Hartog voorzitter Cliëntenraad

Arnold den Hartog voorzitter Cliëntenraad

12 april 2021

Per half april 2018 is Arnold den Hartog (1956) benoemd tot voorzitter van de Cliëntenraad van Dianet. Den Hartog heeft een advies- en trainingsbureau in de zorg. Hij begon zijn carrière als verpleegkundige, werkte onder meer als docent Verpleegkunde en coördinator kwaliteitsonderzoek. “Ik heb veel respect voor de professionaliteit van Dianet en kijk uit naar het voorzitterschap.”

Den Hartog studeerde Verplegingswetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Voor zijn eindscriptie deed hij onderzoek naar de steun van de wijkverpleegkundige voor de familie die iemand verzorgt die thuis gaat sterven. Sindsdien heeft alles wat met terminale zorg en met mantelzorg te maken heeft zijn warme belangstelling gehouden.

Kwaliteitsonderzoek

In de zeven jaar dat Den Hartog bij de (toenmalige) stichting Cliënt & Kwaliteit werkte, onderzocht hij de ervaren kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de palliatieve zorg.
In deze periode zat hij regelmatig met Cliëntenraden om tafel om de uitkomsten van het onderzoek onder de patiënten van de zorginstelling te presenteren. Het belang van een goed functionerende Cliëntenraad is voor hem toen volstrekt helder geworden. Later heeft hij ook in Cliëntenraden geparticipeerd.

Trainingen en workshops in de zorg

Vanuit zijn bureau, Den Hartog Zorgadvies en-scholing, verzorgt Den Hartog als ZZP-er trainingen en workshops voor beroepskrachten en vrijwilligers in de zorg. Het gaat dan vooral om het trainen van psychosociale vaardigheden en (beroeps)houding: communicatie, grenzen aan de zorg, feedback geven, omgaan met mantelzorgers, etc.

Voorzitterschap nieuwe stap

Het voorzitterschap van de Cliëntenraad van Dianet is voor Den Hartog een nieuwe, boeiende stap. “Ik ben onder de indruk van de moed en het doorzettingsvermogen van de dialyserende patiënten van Dianet. Ik zet mij in de Cliëntenraad graag voor hen in!”

Welkom Wendela Hingst

Bestuurder Wendela Hingst is verheugd door de komst van Den Hartog: “Ik ben ervan overtuigd dat Arnold met zijn relevante ervaring in de zorg van grote waarde voor de Cliëntenraad kan zijn. Ik heet hem van harte welkom bij Dianet.”