Audits kwaliteitskeurmerken HKZ en JCI voor Dianet goed verlopen

Audits kwaliteitskeurmerken HKZ en JCI voor Dianet goed verlopen

28 februari 2019

Dianet heeft met succes de hercertificering voor de HKZ doorlopen. Dat betekent dat we voor de komende drie jaar voldoen aan alle kwaliteitseisen die dit keurmerk voor kwaliteitsbeoordeling stelt. Daarnaast werd onze dialyseafdeling in het AMC bezocht in het kader van de JCI-hercertificering, het keurmerk dat Amsterdam UMC locatie AMC voert.

De afgelopen weken bezochten auditoren van Lloyds en Nefrovisie de dialysecentra van Dianet vanwege de hercertificering voor de HKZ. Ze voerden gesprekken met zorgverleners, managers en teamleiders over de kwaliteit van onze zorg. De auditoren roemden de betrokkenheid, bekwaamheid en expertise van medewerkers. “Sterke punten zijn de gedreven medewerkers, aandacht voor verschillende culturele achtergronden van patiënten en hoe Dianet de thuisdialysepatiënten ontzorgt”, aldus het rapport. Ook kregen we een pluim voor de aandacht die we hebben voor de ontwikkelingen in het werkveld.

Pluim voor medewerkers

Bestuurder Wendela Hingst is verheugd over de hercertificering voor de HKZ: “Het is een pluim voor onze uitstekende patiëntenzorg, maar vooral voor de inzet en gedrevenheid van onze medewerkers. Zoals altijd brengt een hercertificering aandachtspunten met zich mee. Die pakken we voortvarend op, zodat we de kwaliteit van onze zorg hoog kunnen houden.”

JCI in Amsterdam AMC

Ook de heraccreditatie voor het keurmerk JCI die plaatsvond in Amsterdam UMC locatie AMC, is voor Dianet goed verlopen. Het AMC voert dit keurmerk voor het gehele ziekenhuis. Omdat Dianet voor het AMC de acute dialyses uitvoert, bezochten de JCI-auditoren ook onze dialyseafdeling daar. De auditor onderzocht het waterbeheer en hoe we de kwaliteit van het water voor de dialyse waarborgen.  

Over HKZ en JCI

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Bij de HKZ-certificatie controleert een externe instelling (in ons geval Lloyds en Nefrovisie) of het kwaliteitssysteem voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Zorginstellingen met het keurmerk werken transparant, hebben goed opgeleide en gemotiveerde mensen in dienst en hebben de wensen en behoeften van patiënten in beeld. Instellingen die het certificaat willen behouden, laten zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen. JCI (Joint Commission International) is een soortgelijk keurmerk dat ook is gericht op het verbeteren van de veiligheid en de kwaliteit van zorg. Amsterdam UMC voert dit keurmerk voor het gehele ziekenhuis.

Meer over dit onderwerp