Dianet en Dirinco passen THD-machine aan

29-05-2018

Het welzijn van patiënten staat voor Dianet voorop. Zelfstandige thuisdialysepatiënten moeten hun behandeling goed kunnen uitvoeren. Daar hoort bij dat ze het scherm van hun dialysemachine zelf kunnen bedienen. Verschillende patiënten gaven ook aan dat de wendbaarheid van het huidige scherm beter kon. In het selectieproces voor een dialysemachine ter vervanging van de Nikkiso DBB05 zijn deze belangen nadrukkelijk meegenomen.

Aanpassing Nikkiso EXA

Dirinco, als vertegenwoordiger van Nikkiso in Nederland, heeft de bestaande wens en ideeën van Dianet ter harte genomen. Dirinco heeft vervolgens een aanpassing van de dialysemachine Nikkiso EXA gedaan waarbij het scherm verstelbaar is en daardoor goed te bedienen door de zelfstandige patiënt.

Gezamenlijke productontwikkeling

Vanuit Dianet is door een aantal collega’s advies gegeven en zijn de voorstellen van Dirinco beoordeeld. Op basis van een prettige samenwerking is de machine met de werknaam Nikkiso EXA-NL tot stand gekomen. Dianet is verheugd over deze gezamenlijke productontwikkeling, ofwel joint product development.

Certificeringstraject gestart

Dianet wenst alleen CE gecertificeerde apparatuur te gebruiken, in lijn met het Convenant Medische Technologie. Dirinco is, omdat het een om een aanpassing van een CE gekeurde dialysemachine gaat, een traject gestart met een certificerende instantie. Dat duurt ongeveer een half jaar en wordt naar verwachting eind 2018 afgerond.