Dianet geslaagd voor audit HKZ kwaliteitskeurmerk

07-02-2019

Dianet heeft met succes de hercertificering voor de HKZ doorlopen. Dat betekent dat we voor de komende drie jaar weer voldoen aan alle kwaliteitseisen die het keurmerk voor kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector stelt.

De afgelopen weken bezochten auditoren van Lloyds en Nefrovisie de dialysecentra van Dianet. Ze voerden gesprekken met onder andere zorgverleners, managers en teamleiders over de kwaliteit van onze zorg.  De auditoren roemden de betrokkenheid, bekwaamheid en expertise van medewerkers. “Sterke punten zijn de gedreven medewerkers,  aandacht voor verschillende culturele achtergronden van patiënten en hoe Dianet de thuisdialysepatiënten ontzorgt”, aldus het rapport. Ook kregen we een pluim voor de aandacht die we hebben voor de ontwikkelingen in het werkveld.

Pluim voor medewerkers

Bestuurder Wendela Hingst is verheugd over de hercertificering: “Het is een pluim voor onze uitstekende patiëntenzorg, maar vooral voor de inzet en gedrevenheid van onze medewerkers. Zoals altijd brengt een hercertificering aandachtspunten met zich mee. Die pakken we voortvarend op, zodat we de kwaliteit van onze zorg hoog kunnen houden.”

Over HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.  Bij de HKZ-certificatie controleert een externe instelling (in ons geval Lloyds en Nefrovisie) of het kwaliteitssysteem voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Zorginstellingen met het keurmerk werken transparant, hebben goed opgeleide en gemotiveerde mensen in dienst en hebben de wensen en behoeften van patiënten in beeld. Instellingen die het certificaat willen behouden, laten zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen.

Meer over dit onderwerp: 
Gerelateerd