Dianet realiseert thuisdialyse in verzorgingstehuis Elim

Dianet realiseert thuisdialyse in verzorgingstehuis Elim

17 april 2015

Bewoners van zorglocatie Elim in Amerongen kunnen vanaf 1 juni 2015 dialyseren in hun eigen woonomgeving. Dianet en stichting Zorggroep Charim zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan. Op dit moment worden twee dialysestations gerealiseerd in een speciale ruimte in het verzorgingshuis.

Initiatief van patiënt 

Met dit initiatief gaat de wens in vervulling van één van de bewoners van zorglocatie Elim. ‘Een van onze bewoners wilde graag thuis dialyseren om geen lange reisafstanden en intensieve dialysedagen te hebben. Samen met Dianet zijn alle mogelijkheden onderzocht en kon dit initiatief ontstaan’, vertelt Anthon Mak, teamleider van zorglocatie Elim. De dialysestations zijn op aanvraag ook beschikbaar voor andere dialysepatiënten uit de omgeving Amerongen.

Gespecialiseerde verpleegkundigen

De behandelingen vinden plaats onder begeleiding van gespecialiseerde verpleegkundigen van Dianet. Op termijn leidt Dianet verpleegkundigen van Charim op, zodat zij de dialysezorg over kunnen nemen. Dianet blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg.

Veranderende vraag

Dianet speelt met deze vorm van verplaatste thuisdialyse in op de veranderende vraag van nierpatiënten. Steeds meer patiënten willen thuis of dichterbij huis dialyseren. Met de realisatie van dialysestations in bijvoorbeeld zorginstellingen kunnen meerdere patiënten thuis dialyseren. Iet Kooy, bestuursvoorzitter Dianet: ‘We juichen het toe wanneer patiënten op deze manier de regie van hun behandeling in eigen hand nemen. Door goed te luisteren, kunnen we inspelen op de wensen van de patiënt en de zorg leveren die bij ze past.’

Meer over dit onderwerp