Inspirerend en boeiend jubileumsymposium

11-10-2018

Zorgverzekeraars, politiek en aanbieders van dialysezorg zijn het er in grote lijnen over eens: verplaats de zorg in de toekomst zoveel mogelijk van ziekenhuis naar (dichtbij) huis. Tijdens ons jubileumsymposium op 10 oktober 2018 zijn mogelijkheden om dat te doen op allerlei manieren belicht. Een korte impressie met onderaan dit bericht een video-impressie.

Het thema van het symposium ‘op weg naar eigen regie en partnerschap’ is volgens Ronald Schmidt, voorzitter Raad van Toezicht van Dianet, goed gekozen. Samen met Inge Diepman, dagvoorzitter, opent hij het symposium. ‘Eigen regie geldt voor nierpatiënten, omdat  zij chronisch ziek zijn, in het kwadraat en dat betekent ook zelf kiezen’, aldus Schmidt.

PD first

Uit het gesprek met Dick Struijk, directeur patiëntenzorg Dianet, blijkt dat peritoneale dialyse (PD) in geïndustrialiseerde landen steeds minder wordt ingezet. Struijk: ‘Het probleem zit vooral in adequate voorlichting aan patiënten. Mijn motto is PD first. Het is een eenvoudige behandeling en minder belastend voor de patiënt.’

Zelfmanagement

Ronald Visser, onderzoeksverpleegkundige Dianet,  gaat in zijn lezing over zelfmanagement onder meer in op de vraag hoe je de relatie tussen verpleegkundige en patiënt kunt vormgeven. Volgens hem moeten verpleegkundigen doen waar ze uniek in zijn en moeten patiënten de gelegenheid krijgen zelfmanagementvaardigheden aan te leren. Zo gaan we van behandelen meer naar begeleiden.

Goed werkgeverschap

Na de pauze haakt Wendela Hingst, voorzitter Raad van Bestuur Dianet, hierop in. Bij goed werkgeverschap is aandacht voor kwaliteit erg belangrijk. ‘Dat doen we onder meer door mensen zelf op te leiden en hoogopgeleide mensen zo goed mogelijk in te zetten. En met elkaar moeten we nieuwe manieren verzinnen om werkdruk en personeelstekort zo goed mogelijk op te lossen.’

Zorg is geen markt

Tijdens de forumdiscussie geven patiënten Carmelita Greene en Gerard Coumou een rake inkijk in hun leven met thuisdialyse en bovendien goede tips aan de zaal. Voor de verpleegkundigen en artsen bijvoorbeeld:  je moet als een patiënt luisteren naar zijn/haar verhaal.
De middag eindigt met een interessante discussie over hoe de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden, waaruit blijkt dat samenwerking met alle partners goed en noodzakelijk is.

Kortom, met Dianet de komende 50 jaar op weg naar eigen regie en partnerschap.