Landelijk overleg thuishemodialyse druk bezocht

17-11-2017

Donderdag 16 november vond het jaarlijkse Landelijk overleg thuishemodialyse plaats. Een dag voor trainingsverpleegkundigen, nefrologen en maatschappelijk werkers van ziekenhuizen waar Dianet mee samenwerkt. In een afwisselend programma met workshops en presentaties werden zij bijgepraat over ontwikkelingen binnen de dialysezorg, dialysehubs en respijtzorg.

Gerben van Boekel tijdens het landelijk overleg thuishemodialyse

In de ochtend volgden trainingsverpleegkundigen twee workshops rondom leren en motiveren van patiënten; begrippen die raakvlakken hebben met zelfmanagement en gedragsverandering. Wat geeft patiënten vertrouwen in hun eigen kunnen? Wat hebben ze nodig en hoe kun je hen ondersteunen? Al deze vragen kwamen aan bod in de workshop Patiënt centraal. Onder leiding van Carin Hoogstraten (Nierpatiënten Vereniging Nederland) gingen verpleegkundigen in gesprek met dialysepatiënten. Belangrijke eye openers: zorg dat je je patiënt goed kent, ga in dialoog en breng patiënten die een bepaalde behandeling overwegen in gesprek met ervaringsdeskundigen.

Breinprincipes

Tijdens de tweede workshop Wetenschap centraal introduceerde opleiders Hanke Mensink en Marleen Janssen een aantal theorieën over leren en motiveren. Begrippen als de fixed en growth mindset, de zes breinprincipes en intrinsieke motivatie kwamen aan bod. De verpleegkundigen onderzochten hoe deze theorieën inzicht kunnen geven in hoe dialysepatiënten leren en wat hen kan motiveren. Essentieel hierbij is dat je als verpleegkundige afstemt op wat de patiënt wil leren en dat je durft te experimenteren met andere leerprincipes.

Uitdagingen thuisdialyse

In de middag stonden verschillende presentaties op het programma. Wendela Hingst (voorzitter Raad van Bestuur) nam de aanwezigen mee in de strategie en de uitdagingen waar Dianet op het gebied van thuisdialyse voor staat. Hoe kunnen we alle patiënten vanuit de ziekenhuizen blijven begeleiden naar huis? Dialysepatiënten worden steeds zieker en hebben vaak meer zorg nodig. Juist binnen deze groep neemt het aantal patiënten dat thuis wil dialyseren toe. Daarom werkt Dianet hard aan de werving van verpleegkundigen. Ook is er veel aandacht voor manieren om het vak van thuisdialyseverpleegkundige interessant te houden.

Dialyse dichtbij huis in zorgcentrum De Loohof

Agaath Bruinsma en Bernie Knuiman van Zorggroep Atlant (Apeldoorn) vertelden over de dialysehub in zorgcentrum De Loohof die zij met Dianet en Gelre ziekenhuizen gerealiseerd hebben. Hierdoor kunnen bewoners van het zorgcentrum in hun eigen omgeving dialyseren en hebben ze geen reistijd meer van en naar het centrum. Inmiddels dialyseren er twee bewoners in de speciaal ingerichte dialyseruimte, een derde is aangemeld. 

Zorggroep Atlant vertelt over dialysehub in zorgcentrum De Loohof
Agaath Bruin en Berny Knuiman van Atlant Zorggroep
Volle zaal tijdens het Landelijk overleg thuishemodialyse
Aandachtige luisteraars tijdens de presentaties

Respijtzorg

Hoe kunnen we partners van dialysepatiënten ontlasten? Dat was het thema van de presentatie van Theodôr Vogels, medisch maatschappelijk werker bij Maxima Medisch centrum.  Veel partners van dialysepatiënten geven aan dat het zwaar is om hun partners te ondersteunen bij de dialysebehandelingen. Mogelijke oplossingen die Theodôr schetste: activeren van patiënten om meer zelf te doen, inzet van dialyseassistenten, een beroep doen op anderen in de omgeving van de patiënt zoals buren en kennissen, en de inzet van robotica en e-health-oplossingen.

Lach en dans

De dag werd afgesloten met een vrolijke samenvatting van commédienne en schrijfster Cindy Pieterse. Zij zag veel bevlogenheid en passie bij alle aanwezigen. Haar advies aan hen kwam in de vorm van een alternatief abc-tje op de letters van LTHDO (landelijk thuishemodialyse overleg): Lach eens wat vaker, Treuzel en vertraag, Huppel meer, Dans en zeg vaker Ooooh (verbaas je wat vaker).

Meer over dit onderwerp: 
Gerelateerd