Nieuwe dialysehub in Ruurlo

Nieuwe dialysehub in Ruurlo

04 maart 2021

In het centrum van Ruurlo is sinds 4 januari 2021 een dialysehub in gebruik. Een dialysehub is een ruimte op een locatie buiten het ziekenhuis waar dialysepatiënten gedialyseerd kunnen worden. In de dialysehub in Ruurlo kunnen twee patiënten tegelijk dialyseren. De dialysehub is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem en dialysecentrum Dianet. Dianet is een expertisecentrum voor de behandeling van patiënten met chronische nierschade en is bijna in heel Nelderland actief. De dialysehub maakt het voor patiënten in de regio Oost-Achterhoek mogelijk om dichter bij huis te dialyseren.  Niet alleen is het dichter bij huis, maar de dialyses worden uitgevoerd in een ‘woonkamer’ omgeving.

Minder reisafstand en efficiënte inzet van middelen

Dialysebehandelingen zijn vaak ingrijpend en tijdrovend. Patiënten dialyseren meestal drie dagen per week, vier uur per dag. Daarom vinden veel dialysepatiënten dialyseren in hun eigen omgeving prettig en comfortabel. Toch is dat niet altijd mogelijk. Om dialyse dicht bij de patiënt mogelijk te maken en om zo effectief mogelijk om te gaan met beschikbare middelen, zoals personeel en budget, is het idee voor de dialysehub ontstaan.

Snelle realisatie

Inmiddels dialyseren er twee patiënten drie keer per week. Eén van de patiënten woont zelfs op loopafstand van de dialysehub. Minder reistijd, meer tijd in de eigen omgeving en de kleinschalige opzet is wat patiënten waarderen. De dialysehub vormt een tussenstap tussen thuisdialyseren en dialyseren in het ziekenhuis. Dialyseren dicht bij huis, dat is wat Nefroloog Inge Klein vanuit de vakgroep Nefrologie wil voor de patiënt. ‘Wij willen dat patiënten dichter bij huis kunnen dialyseren: geen ziekenhuisomgeving én geen apparaten of toebehoren bij de patiënt thuis. De dialysehub maakt dit allemaal mogelijk’, aldus Inge Klein.

Steeds meer dialysehubs

Dianet is in 2015 begonnen met het concept dialysehub en heeft inmiddels acht dialysehubs geopend. Dianet heeft al jarenlang door heel Nederland ervaring met thuisdialyse en zoekt actief naar nieuwe samenwerkingspartners. José Koemeester, manager relatiemanagement Dianet: “De kwaliteit van leven voor de dialysepatiënt staat hierbij voorop, en minder reistijd is daarbij erg belangrijk. Daarnaast is het efficiënt inzetten van de beschikbare dialyseverpleegkundigen in de huidige tijd van schaarste aan verpleegkundigen van groot belang. Kortom een win-win situatie voor alle partijen. Een mooie vervolgstap om meer zorg op de juiste plaats te organiseren”.