Proeftuin zelfmanagement in magazine Dialyse & Nefrologie

29-03-2017

In het maart nummer van magazine Dialyse & Nefrologie van V&VN een artikel over de proeftuin zelfmanagement bij Dianet.

In het artikel vertellen patiënten Grada, Martha en Regina over hun deelname aan de proeftuin. In het kader van de proeftuin hebben zij een actieve rol bij hun dialysebehandeling. De regie in eigen handen nemen, betekent niet voor alle patiënten hetzelfde. Dat blijkt ook uit hun verhalen. Voor de één is het voldoende om de dialysematerialen klaar te leggen en vragen te stellen over de behandeling. Terwijl de ander ook de dialysemachine zelf opbouwt en zich aanprikt.

Proeftuin zelfmanagement 

Het onderwerp zelfmanagement is één van de speerpunten van de organisatie. In september 2016 startte Dianet met een proeftuin voor zelfmanagement. Er zijn acht deelnemers op de locatie  Lunetten in Utrecht. In de pilot wordt onderzocht hoe het vergroten van de regie over de eigen behandeling het best kan worden vormgegeven.

Lees het hele artikel.