Publieksverslag 2016

30-06-2017

Voor u ziet u het publieksverslag van de stichting Dianet over 2016. In dit document geven wij een indruk van het afgelopen jaar.

Het voorwoord is van de nieuwe bestuursvoorzitter Wendela Hingst. Wij informeren u onder andere over ons personeelsbeleid en kwaliteit van werk. Ook maakt u kennis met een aantal projecten en lopende onderzoeken. Tot slot beschrijven wij de toekomstverwachtingen.

De jaarrekening, accountsverklaring en de kwalitatieve/feitelijke gegevens zijn via de website: https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/ openbaar.

Lees hier het hele verslag

Trefwoorden