Symposium "Wij(s) over oud"

02-10-2017

Op 5 oktober 2017 organiseert de Vereniging van Maatschappelijk Werkers in de Nefrologie (VMWN) een symposium rondom het thema “Wij(s) over oud”.
Het symposium van de beroepsvereniging wordt tweejaarlijks georganiseerd en vindt dit jaar plaats in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Wij(s) over oud

De gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger waarop mensen (nog) met nierfunctie vervangende therapie worden behandeld. Hoe houden we in de dialysecentra rekening met de ouder wordende patiënt?
Bezoekers van het symposium krijgen inzicht in de aspecten die de behandeling van oudere nierpatiënten kunnen verbeteren en handvatten om verbeteringen door te voeren in het eigen centrum.

Inspirerende sprekers uit de zorgsector gaan in op diverse vraagstukken:

  • Wel of niet starten met behandeling bij oudere patiënten (Torenstra & Poldervaart, HagaZiekenhuis)
  • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken bij ouderen (René den Haan)
  • Vormen van ouderenmishandeling en de Meldcode (Soley van de Brink)
  • Zingeving: ZIN doet altijd mee (Marinus van den Berg)
  • Eerste ervaringen uit onderzoek naar de effectiviteit van dialysebehandeling bij ouderen (Frans Boereboom, Dianet)

Deelname door Dianet

Jannette van Asch (maatschappelijk werk Dianet)
Jannette van Asch

Jannette van Asch is medisch maatschappelijk werker bij Dianet en lid van de VMWM en medeorganisator van het symposium. ”Samen met twee medecollega’s vanuit de beroepsvereniging organiseer ik deze dag. We hopen collega’s te kunnen inspireren en nieuwe ontwikkelingen mee te geven. Dialysepatiënten worden steeds ouder en hebben vaak te maken met meerdere, complexe aandoeningen. Dat merk ik ook bij de patiënten waarmee ik werk bij Dianet. Deze dialysepatiënten zitten in een andere levensfase en dat is belangrijk om bij stil te staan. Marinus van den Berg, die ons komt vertellen over zingeving, zegt dan ook dat de 'ZIN altijd meedoet'. Het is leuk om met de sprekers van tevoren te overleggen over het thema en samen tot iets moois te komen voor deze dag.“

Nefroloog en medische manager bij Dianet Frans Boereboom presenteert tijdens deze middag de eerste resultaten uit de GOUD- studie: een onderzoek naar de effectiviteit van dialysebehandeling bij oudere patiënten.

Meer informatie

Lees meer over de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie.