Nieuws

Beschikbare nieuwsberichten: 13

 • 30 januari 2018

  Artine de Jonge en Nur Nurmohamed nieuwe leden Raad van Toezicht Dianet

  Per 1 januari 2018 zijn drs. A.H. (Artine) de Jonge (1973) en drs. R.N (Nur) Nurmohamed RA (1966) toegetreden tot de Raad van Toezicht van Dianet.

  Meer informatie
 • 10 januari 2018

  Ronald Schmidt nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

  Per 1 januari 2018 is drs. R. (Ronald) Schmidt (1970) benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Dianet. Hij volgt daarmee prof. dr. R.H.J.M. Gradus (1962) op. Schmidt was al lid van de Raad van Toezicht van het expertisecentrum voor dialysezorg.

  Meer informatie
 • 2 oktober 2017

  Dianet en VGZ maken afspraken over thuisdialyse

  Voor het jaar 2018 hebben coöperatie VGZ en expertisecentrum voor dialysezorg Dianet wederom een contract afgesloten, zodat thuisbehandeling voor VGZ-verzekerden mogelijk is. Bij thuisdialyse kan de patiënt op een zelf gekozen moment in de thuisomgeving dialyseren, waardoor hij minder gebonden is aan het ziekenhuis.

  Meer informatie
 • 20 april 2017

  Nieuwe dialyseruimte op zorglocatie De Loohof

  Vanaf april kunnen bewoners van woonzorgcentrum De Loohof in Apeldoorn dialyseren in hun eigen dialyseruimte. Atlant en Dianet hebben de handen ineengeslagen en realiseerden twee dialysestations op het woonzorgcentrum. De dialyseruimte staat ook open voor dialysepatiënten uit de omgeving van De Loohof.

  Meer informatie
 • 15 februari 2017

  Evelien Bongers nieuw lid Raad van Toezicht Dianet

  Per 15 februari 2017 treedt Evelien Bongers (1964) toe tot de Raad van Toezicht van Dianet. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Bevolkingsonderzoek Midden-West, een organisatie die de vroegtijdige opsporing van kanker nastreeft.

  Meer informatie
 • 16 november 2016

  Nieuwe directeur Bedrijfsvoering

  Per 1 februari 2017 start drs. Michel van der Voort als directeur Bedrijfsvoering bij Dianet. Dianet is het expertisecentrum voor dialysezorg. Onlangs werd ook een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd, Wendela Hingst.

  Meer informatie