Onze opleiders

Marleen Jansen is opleider bij Dianet Opleidingen en volgt de ontwikkelingen in de dialysezorg nauwgezet. Zij is precies op de hoogte van welke kennis, vaardigheden en competenties nodig zijn in de dialysezorg.