Onderzoek en ontwikkeling

De medische ontwikkelingen op het gebied van dialyse volgen elkaar op. Dianet vindt het belangrijk om daar een actieve bijdrage aan te leveren, onder andere via (deelname aan) onderzoeken.

GOUD

In dit onderzoek wordt de effectiviteit van dialysebehandelingen bij ouderen bestudeerd. Deze studie is in 2014 gestart in samenwerking met het Diakonessenhuis Utrecht.

NocTx

Een vergelijkend onderzoek over de gevolgen van verschillende nierfunctievervangende therapieën. Aan dit onderzoek doen niertransplantatie-, hemodialyse- en peritoneale dialysepatiënten mee. Zij worden gedurende drie jaar gevolgd. Het onderzoek is in 2009 gestart en loopt tot medio 2018.
'Noc' staat voor nocture: nachtelijke (dialyse) en 'Tx' wordt gebruikt als afkorting voor 'transplantatie'.

Drooggewicht meten

Een studie naar het nut van het meten van het drooggewicht met behulp van een Body Composition Monitor (BCM). De studie is in 2011 gestart en patiënten worden twee jaar gevolgd. Eind 2016 wordt deze studie beëindigd. 

Peritonitis Preventie Studie

Dit is een Europese studie naar het nut van intensievere aandacht voor aspecten rondom buikvliesontsteking. Dianet coördineert de Nederlandse deelname van patiënten aan deze studie. De studie startte in 2010 en zal 2017 beëindigen.

Zelfmanagement

Zelfredzaamheid van patiënten staat hoog in het vaandel bij Dianet. Zelfmanagement is daarbij een belangrijk instrument. Het Patiënt Activatie Monitoringsysteem (PAM) waarmee wordt gewerkt, meet in hoeverre een patiënt in staat is tot zelfmanagement. Het geeft aan op welk niveau een patiënt zich bevindt en welke acties genomen kunnen worden om de patiënt actief te betrekken in zijn behandeling. 

Overig onderzoek

Patiënten en zorgpersoneel van Dianet werken regelmatig mee aan onderzoeken van academische ziekenhuizen, zoals het AMC, UMCU, LUMC en het VU Medisch Centrum. Ook levert Dianet regelmatig een bijdrage aan onderzoeken naar nieuwe producten ten behoeve van dialysezorg.

Meer over dit onderwerp: 
Gerelateerd