Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda van Dianet. Om kwaliteit te leveren is voortdurend evaluatie van werkwijze en processen noodzakelijk. Dit doen wij op verschillende manieren. Patiënten hebben hier een belangrijke stem in. Er vinden onderzoeken plaats naar de tevredenheid van patiënten.

 

Jaarplan

Inzet, betrokkenheid, kennis en ervaring van medewerkers zijn onmisbaar voor een goed werkend kwaliteitssysteem. Activiteiten die worden ondernomen met betrekking tot deze thema's, worden vastgelegd in het 'Jaarplan Kwaliteit en Veiligheid'. Door het vaststellen van onderwerpen en uitgangspunten in dit plan ontstaat herkenbaar beleid door de hele organisatie.

Betrokkenheid medewerkers

Verder organiseren medewerkers regelmatig themamaanden. In een themamaand worden verschillende activiteiten ontplooid rondom een onderwerp dat belangrijk is voor goede en veilige zorg aan patiënten. Thema's waar we aandacht aan besteden zijn bijvoorbeeld: hygiëne en infectiepreventie, informatiebeveiliging en medicatieveiligheid.

Hoe waarborgt Dianet kwaliteit en veiligheid?

  • De mening van de patiënt telt
  • Betrokken medewerkers
  • Interne controles
  • Externe toetsing

Mening van patiënten

In alle facetten van het zorgproces staat de patiënt centraal. Zo ook op kwaliteits- en veiligheidsgebied. Bij periodieke veiligheidscontroles in de gebouwen nemen bijvoorbeeld vaak patiënten deel. Verder houden wij ook tevredenheidsonderzoeken en ondernemen actie aan de hand van de uitkomsten. 

Interne controles

Jaarlijks houden we verschillende interne audits en algemene veiligheidsrondes. Ook hebben wij een MIP (Meldingen Incidenten Patiëntenzorg) -commissie en 3 VIM (Veilig Incidenten Melden)-commissies. Deze hebben als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg. De commissies behandelen incidenten in de patiëntenzorg. Dianet werkt volgens de NEN 7510-norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Externe toetsing

Wij voldoen aan alle strenge normen en kwaliteitseisen die aan ziekenhuizen worden gesteld. Zo zijn wij HKZ-gecertificeerd (Stichting Harmonisatie Kwaliteitszorg in de Zorgsector). De afereses vallen niet onder het bereik van het certificaat. Het uitvoeren van stamcelfereses is gecertificeerd door JACIE.

Meer over dit onderwerp