Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van Dianet. Zij toetst de beleidsvoornemens van de organisatie vanuit het patiëntenperspectief en heeft een adviserende rol. De suggesties en adviezen van patiënten voor verbetering van de zorgverlening zijn waardevol.

Samenstelling

In de raad nemen patiënten die bij Dianet dialyseren deel. Maar ook hun vertegenwoordigers, bijvoorbeeld een familielid of partner van de patiënt. De raad bestaat uit tenminste drie en maximaal 11 leden. De zittingsduur van elk lid is maximaal twee periodes van drie jaar. De cliëntenraad beoordeelt de beleidsvoornemens van Dianet vanuit het patiëntenperspectief. Om haar taken goed te kunnen uitoefenen heeft de cliëntenraad minimaal zes maal per jaar overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast worden,  indien gewenst, bijeenkomsten georganiseerd.

Werkwijze en vertegenwoordiging

Afspraken en regels rondom de werkwijze en vertegenwoordiging van de cliëntenraad zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De Raad van Bestuur ontvangt het huishoudelijk reglement ter inzage, maar heeft er geen zeggenschap over.

De leden

Arnold den Hartog

Sinds april 2018 ben ik voorzitter van de cliëntenraad. Ik heb een achtergrond in de zorg (verplegingswetenschap) en binnen de cliëntenbeweging (kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief). Ik ben geen nierpatiënt en ben geen cliënt van Dianet. Ik ben onder de indruk van de moed en het doorzettingsvermogen van de dialyserende patiënten. Ik vind het belangrijk dat binnen elke zorgorganisatie de stem van de cliënt goed wordt gehoord. Daarom stel ik het op prijs de cliëntenraad te mogen voorzitten.

Gerard Coumou

Ik ben al een aantal jaren lid van de cliëntenraad. Afgelopen juli ben ik getransplanteerd en zal daarom in juli 2022 de cliëntenraad verlaten. Zoek je nog een leuke uitdaging en is communicatie interessant voor je? Meld je dan nu aan als lid en dan zal ik je ondersteunen om mij op te volgen.

Hans van der Kolk

Ik dialyseer bij Amsterdam-Holendrecht Q. Ik zit in de cliëntenraad om een wezenlijke, en vooral zichtbare, bijdrage te kunnen leveren voor de mensen om mij heen. Sinds november 2021 zit ik in de cliëntenraad.

Cindy Kroon

Ik dialyseer in het Gezondheidshuis in Utrecht. Ik heb eerst peritoneale dialyse gedaan, maar momenteel doe ik hemodialyse. Sinds 2020 ben ik lid van de cliëntenraad.
 

 

Contact

De cliëntenraad komt graag in contact met patiënten en bezoekers van Dianet. U kunt de raad bereiken via clientenraad@dianet.nl.

Lid worden?

De cliëntenraad is op zoek naar patiënten die deel willen nemen. Bent u geïnteresseerd in de taken die de raad op zich neemt en wilt u weten of lid worden iets voor u is? Stuur dan een mail naar het secretariaat: clientenraad@dianet.nl.