Resultaten van de GOLD-studie in Dialyse & Nefrologie Magazine

Resultaten van de GOLD-studie in Dialyse & Nefrologie Magazine

Besluitvorming rondom dialyse bij ouderen is vaak ingewikkeld. Waar de een veel profijt kan hebben van de behandeling, kan de ander er weinig op vooruit gaan of er zelfs op achteruit gaan. In hun onderzoek kijken Namiko Goto en Ismay van Loon, beiden arts-onderzoeker van Dianet en UMC Utrecht, naar het vóórkomen van geriatrische problemen en naar de invloed van deze problemen op de prognose.