Trainingscentra

Een aantal ziekenhuizen waarmee Dianet samenwerkt, is ook trainingscentrum voor thuishemodialyse. Hier leren patiënten hoe zij veilig thuis kunnen dialyseren. Dialyseverpleegkundigen die werkzaam zijn in het trainingscentrum zijn opgeleid door Dianet.

Het aantal centra is in de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Zo kunnen patiënten zo dicht mogelijk bij huis de training voor thuishemodialyse volgen.

Wij verzorgen voor het trainingscentrum:

  • de opleiding thuishemodialyse voor dialyseverpleegkundigen.
  • ondersteuning, informatie en advies voor dialyseverpleegkundigen.
  • monitoren en bewaken van de kwaliteit van de training voor patiënten.
  • ondersteuning van de deskundigheidsbevordering van dialyseverpleegkundigen.
Dialyseverpleegkundige en patiënt
Een dialyseverpleegkundige en patiënt tijdens de training.
Afbeelding patiënt en dialyseverpleegkundigen bouwen dialysemachine op
Een patiënt leert omgaan met de dialysemachine.

Dianet leidt dialyseverpleegkundigen op

Op het trainingscentrum worden patiënten getraind die thuis willen dialyseren. Zij worden begeleid door gespecialiseerde dialyseverpleegkundigen. Dianet verzorgt de meerdaagse opleiding voor dialyseverpleegkundigen die patiënten gaan trainen in thuishemodialyse. Na deze opleiding ontvangen de deelnemende verpleegkundigen een certificaat en zijn zij goed voorbereid en bekwaam om patiënten te trainen in thuishemodialyse. 

Kwaliteit van de training

Dianet ondersteunt het hele voorbereidingstrjacet van thuishemodialyse. Door regelmatige afstemming, evaluatie, bijscholing en de mogelijkheid tot bijsturen, zorgt Dianet er samen met het centrum voor dat de kwaliteit van de trainingen en de organisatie van de thuishemodialyse van professioneel niveau zijn.

Coördinator en contactpersoon

Dianet coördineert de training voor thuishemodialyse. De coördinatoren zorgen ervoor dat patiënten in het trainingscentrum de training voor thuishemodialyse kunnen volgen. Ook houden zij in de gaten of alle voorbereidingen voor de thuishemodialyse in gang zijn gezet. De coördinatoren zijn gedurende het hele trainingstraject betrokken en contactpersoon voor zowel patiënt als voor het trainingscentrum.

Afbeelding trainingscoördinatoren José van den Elsakker en Esmeralda ter Horst
Trainingscoördinatoren José van den Elsakker en Esmeralda ter Horst (rechts op de foto)

Contact

Ziekenhuizen en dialysecentra die geïnteresseerd zijn in de dienstverlening van Dianet op het gebied van thuishemodialyse zijn welkom voor een kennismakingsgesprek om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. 

Neem hiervoor contact op met Relatiemanagement: 030 880 8360 of relatiemanagement@dianet.nl.

Gerelateerd