Geïntegreerde zorg

Dianet onderzoekt de mogelijkheden om de zorgverlening rondom chronisch zieken beter op elkaar af te stemmen en mogelijk te combineren. Dat is niet alleen efficiënter voor de zorgverleners, maar vooral prettiger voor de patiënt. Geïntegreerde zorg is onze ambitie. Dat past goed bij ons uitgangspunt: de patiënt centraal en het gedachtengoed 'Vrijheid in beperking'.

Chronisch ziek

Mensen worden steeds ouder. Dat ouder worden gaat helaas ook gepaard met het hebben van chronische ziekten. Soms hebben mensen te maken met niet één, maar meerdere chronische ziekten. Bijvoorbeeld als gevolg van diabetes krijgen mensen soms ook te maken met nierfalen. Dat noemen we 'comorbiditeit'.

Meerdere zorgverleners

Mensen blijven ook steeds langer thuis wonen. Dat betekent ook dat mensen met een chronische ziekte vaak thuis verzorgd worden. En in veel gevallen niet door één, maar meerdere zorgverleners. Dat betekent dat chronisch zieke mensen diverse zorgverleners over de vloer krijgen gedurende de dag of week. De patiënt is daardoor veel tijd kwijt aan zijn ziekte. Dat is niet prettig voor de patiënt maar ook niet efficiënt in de zorgverlening. 

Afbeelding patiënt thuishemodialyse en verpleegkundige
Afbeelding thuisdialyseverpleegkundige treft voorbereidingen

Kwaliteit van leven

Dianet heeft de ambitie te werken aan meer geïntegreegde zorg.
Het betekent tijdwinst en een toename van de kwaliteit van leven voor de patiënt als één gespecialiseerde verpleegkundige alle of meerdere handelingen kan uitvoeren. Alleen op deze geïntegreerde manier van zorgverlening kan de toekomstige arbeidsproblematiek het hoofd worden geboden. En kan er voor gezorgd worden dat mensen thuis minder tijd met de verzorging en praktische zaken rondom hun ziekte bezig zijn. En meer tijd overhouden voor aangename zaken.

Dianet onderzoekt samen met diverse thuiszorgorganisaties de ideeën en mogelijkheden voor geïntegreerde zorg.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van geïntegreerde zorg? Neem dan contact op met Relatiemanagement: 030 880 8360 of relatiemanagement@dianet.nl.

Gerelateerd