Voorlichten en kennisdelen

Dianet heeft ruime kennis en ervaring met thuishemodialyse en deelt deze graag met nierpatiënten en hun familieleden en met professionals in de zorg.

Kennisdelen met professionals

Jaarlijks organiseert Dianet een bijeenkomst over thuishemodialyse voor verpleegkundigen en nefrologen. Professionals die meer willen weten over thuishemodialyse en kennis en ervaring willen uitwisselen zijn van harte welkom. Ontwikkelingen in de thuisdialyse komen aan bod en er is ruimte voor discussie en ervaringsverhalen van patiënten. Houd de agenda op de homepage in de gaten voor de eerstvolgende bijeenkomst.
Dianet is ook ieder jaar te vinden op de Nederlandse Nefrologiedagen met een stand en informatie om kennis en ervaring met collega's uit te wisselen.

Afbeelding medewerkers Dianet tijdens NND
Medewerkers van Relatiemanagement en Dianet Opleidingen zijn aanwezig op jaarlijkse NND

Voorlichting voor patiënten in predialysefase

Goede voorlichting is van belang voor het maken van een weloverwogen keuze voor een dialysebehandeling die past bij de patiënt. Thuishemodialyse heeft veel voordelen. Ondanks dat steeds meer nierpatiënten kiezen voor deze behandelvorm, is men soms huiverig voor alles wat er komt kijken bij thuisdialyse. Ook nefrologen en verpleegkundigen in ziekenhuizen zijn niet altijd bekend of ervaren met thuisdialyse. Daarom biedt Dianet haar kennis en ervaring aan in de vorm van het geven van voorlichting over thuishemodialyse in de ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt.

De ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt, organiseren regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor nierpatiënten in de predialysefase. Dianet verzorgt het onderdeel over thuishemodialyse. Er wordt verteld wie geschikt is om thuis te dialyseren, de training voor patiënten komt aan bod, de huisaanpassingen en de ondersteuning bij de thuishemodialyse door de eigen partner en/of dialyseverpleegkundige worden toegelicht.

Voorlichting thuishemodialyse

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om Dianet in te schakelen bij voorlichting over thuishemodialyse in uw ziekenhuis, dialysecentrum of patiëntenvereniging? Neem dan contact op met Relatiemanagement via 030 880 8360 of relatiemanagement@dianet.nl.

Gerelateerd