Trainingscentra

Trainingscentra

Een aantal ziekenhuizen waarmee Dianet samenwerkt, is trainingscentrum voor thuishemodialyse. Hier leiden dialyseverpleegkundigen zelf hun patiënten op die thuis gaan dialyseren. De centra liggen verspreid over de regio. Op die manier kunnen patiënten zo dicht mogelijk bij huis de training voor thuishemodialyse volgen.

Patiënten die thuis gaan dialyseren, volgen hiervoor altijd een training. Die training vindt plaats in één van de dialysecentra van Dianet in Utrecht of Amsterdam, of bij een trainingscentrum in de regio. 

Aanbod trainingscentra

Voor de dialyseverpleegkundigen in de trainingscentra verzorgen we:

  • de training thuishemodialyse (train de trainer), zodat de verpleegkundigen hun patiënten kunnen trainen;
  • ondersteuning en advies;
  • jaarlijkse bij- en nascholing;
  • monitoring en bewaking van de kwaliteit van de training voor patiënten.

Training thuishemodialyse voor dialyseverpleegkundigen

Dianet traint de dialyseverpleegkundigen uit ziekenhuizen, zodat zij hun patiënten zelf kunnen leren om thuis hemodialysebehandelingen uit te voeren. Deze training duurt een aantal dagen. Daarna ontvangen de verpleegkundigen een certificaat en zijn ze bekwaam om patiënten te trainen in thuishemodialyse. 

Ondersteuning en advies

Gaan de dialyseverpleegkundigen eenmaal aan de slag met de trainingen voor hun patiënten, dan blijft Dianet beschikbaar voor ondersteuning, informatie en advies.

Kennis up to date

We verzorgen jaarlijkse bij- en nascholingen, zodat kennis en vaardigheden up to date blijven.

Kwaliteit van de training

Dianet ondersteunt de trainingscentra en patiënten in het hele voorbereidingstraject van thuishemodialyse. We stemmen regelmatig af en evalueren de trainingstrajecten voor patiënten. Zo zorgen we samen voor een hoge kwaliteit van de trainingen en de organisatie van de thuishemodialyse.

Een dialyseverpleegkundige en patiënt tijdens de training.
Een patiënt leert omgaan met de dialysemachine.

Coördineren trainingen thuishemodialyse

De trainingscoördinatoren van Dianet coördineren de trainingen voor thuishemodialyse. Zij zijn het hele trainingstraject betrokken en zijn contactpersoon voor zowel de patiënt als het trainingscentrum. Zij zorgen ervoor dat patiënten in het trainingscentrum de training voor thuishemodialyse kunnen volgen. Ook houden zij in de gaten of alle voorbereidingen voor de thuishemodialyse in gang zijn gezet.

Trainingscoördinatoren José van den Elsakker en Esmeralda ter Horst (rechts op de foto)

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van thuishemodialyse? U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek om de mogelijkheden te bespreken. 

Neem hiervoor contact op met de afdeling Relatiemanagement: 030 880 8360 of relatiemanagement@dianet.nl.