Voedingsbeleid Dianet

Voedingsbeleid Dianet

Het afgelopen jaar heeft Dianet, samen met de cliëntenraad, hard gewerkt aan een nieuw voedingsbeleid. Het accent is verschoven. Door educatie, het bevorderen van zelfstandigheid en het bieden van zorg op maat hopen wij de complicaties die samen hangen met dialyse uit te stellen en de kwaliteit van leven van onze patiënten te verbeteren. Ook zal het voedingsbeleid zich niet meer beperken tot alleen het centrum.

Welzijn van de patiënt voorop

In het nieuwe voedingsbeleid werkt de zorgverlener veel samen met de patiënt, waarbij de zorgverlener de inhoudelijke kennis meeneemt en de patiënt de kennis over zichzelf. We respecteren de keuzes die de patiënt maakt. Kortom, het welzijn van de patiënt staat voorop. Uiteraard mogen de keuzes die samen met de patiënt gemaakt worden de veiligheid van de dialysebehandeling niet in gevaar brengen.

We gaan vanaf nu aan de slag met de nieuwe manier van werken en dat zal van ons en van de patiënt andere dingen vragen. Verdiep u meer in het dieet dat voorgeschreven is. Wees open over wat het dieet met u doet en de mate waarin u zich eraan houdt. Dan komen we er samen wel!

Uitleg voedingswaarden