Wat is peritoneale dialyse?

Wat is peritoneale dialyse?

Peritoneale dialyse is een vorm van thuisdialyse en wordt ook wel buikspoeling genoemd.

Hoe werkt het?

Als u voor buikspoeling kiest, krijgt u tijdens een operatie een katheter. Via dit slangetje wordt spoelvloeistof in de buikholte gebracht. Het buikvlies wordt gebruikt als filter. Zo raakt het lichaam overtollig vocht, zouten en afvalstoffen kwijt. U wisselt de spoelvloeistof vier maal per dag handmatig of ’s nachts met behulp van een machine.

Vormen van buikspoeling (PD)

Er zijn twee vormen van buikspoeling: CAPD en APD.

  • CAPD staat voor Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse en wordt handmatig uitgevoerd. U wordt niet aan een machine aangesloten en de behandeling vindt 24 uur per dag plaats. U wisselt de spoelvloeistof 4 a 5 maal per dag handmatig. Deze handeling duurt ongeveer 45 minuten per keer.
  • APD staat voor Automatische Peritoneaal Dialyse. Een machine wisselt dan ’s nachts de spoelvloeistof.

Sociaal emotionele problemen

Als u kiest voor PD, heeft dat gevolgen voor uw uiterlijk. Er komt een slangetje uit uw buik en als er spoelvloeistof in uw buik zit, kan uw buik dikker zijn dan normaal het geval is. Door deze veranderingen kan het bijvoorbeeld lastig zijn om geschikte kleding te vinden. Ook voelt u zich misschien onzeker over uw uiterlijk. De intieme relatie met uw partner leidt daar soms onder. De vermoeidheid waar nierpatiënten mee kampen, kan ook een rol spelen bij problemen met seksualiteit.

Als u overdag moet spoelen, trekt u zich terug in een aparte ruimte. Het is belangrijk uw omgeving daar goed over te informeren.

Met sociaal emotionele problemen kunt u altijd terecht bij de maatschappelijk werker uit uw behandelteam.