Werken en leren bij Dianet

Samen met 370 collega's functioneer je in een uitdagende, innovatieve omgeving waar het zorgproces centraal staat. Je collega's werken op diverse gebieden: verpleging, maatschappelijk werk, diëtetiek, technische dienst, bevoorrading, service en staf.

Vacatures

De opleiding tot dialyseverpleegkundige start in april en november. Vanaf november 2019 hebben we weer plek.

Vacatures