Zelfmanagement Dianet

Binnen Dianet is de basis van zelfmanagement, in de vorm van een visie en koers, inmiddels gelegd! Om de implementatie een stevige basis te geven, wordt deze tweedaagse cursus ter ondersteuning aangeboden. 

CanMEDS: Gezondheidsbevorderaar, communicator, reflectieve EBP-professional, professional en kwaliteitsbevorderaar
Duur: 2 dagen
Accreditatiepunten: 12 punten
Groepsgrootte: Tussen de 10 en 16 deelnemers
Locatie: Utrecht of Amsterdam

Inhoud cursus

De belangrijkste doelstelling van deze cursus is om de zorgprofessional de benodigde basis te bieden om de omslag naar Zelfmanagement - in essentie van zorgen voor naar zorgen met - te maken.

Na de cursus

  • heb je inzichten en handvatten voor jezelf en de patiënt om zelfmanagement effectief in de praktijk te kunnen brengen
  • benader je een patiënt vanuit een houding van gelijkwaardigheid
  • ben je in staat effectiever en beter aan te sluiten op de patiënt
  • ben je in staat empatisch te luisteren
  • (h)erken je emoties en behoeften
  • kun je omgaan met weerstand

Inschrijven voor deze cursus

Let op: deze cursus is alleen voor Dianet medewerkers bestemd.