Medische staf

Medische staf

De medische staf bestaat uit internist-nefrologen van Dianet. En uit externe medisch specialisten die ook verbonden zijn aan het Diakonessenhuis in Utrecht of aan het Amsterdam Universitair Medische Centra (AUMC) in Amsterdam. Zij zijn aan de staf verbonden als buitengewoon lid of als consulent. Samen met dialyseverpleegkundigen en -assistenten dragen zij zorg voor patiënten.

Maak kennis met de nefrologen

Een nefroloog is een arts die patiënten met chronische nierschade behandelt. Hij is eindverantwoordelijk voor de behandeling, houdt spreekuren en brengt regelmatig een bezoek aan patiënten op de dialyseafdeling. Tijdens dit bezoek bespreekt hij hoe de behandeling verloopt en neemt hij uitslagen van verschillende onderzoeken door. Daarbij is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen over de behandeling. Via het medisch secretariaat bestaat ook de mogelijkheid om een afspraak te maken met de arts voor een uitgebreid gesprek. 

Amsterdam

Utrecht

Rol van de medische staf

De medische staf adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die de specialisten aangaan zoals de strategische keuzes van de organisatie, de organisatie en de kwaliteit van de zorgverlening, de veiligheid van patiënten, de opleiding voor professionals en wetenschappelijk onderzoek.

Dialyseverpleegkundigen en -assistenten

Dialyseverpleegkundigen op de dialysezaal
Dialyseverpleegkundigen in het centrum

Op de dialyseafdeling werken gespecialiseerde dialyseverpleegkundigen en -assistenten. Zij voeren de dialysebehandelingen uit.
Ook zijn er regelmatig dialyseverpleegkundigen in opleiding aanwezig. Zij werken altijd onder toezicht van een ervaren dialyseverpleegkundige.

Patiënten krijgen een dialyseverpleegkundige toegewezen die de behandeling coördineert. Deze eerst verantwoordelijke verpleegkundige (evv'er) is het eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen en houdt het overzicht over de afspraken rondom uw behandeling. Ook bespreekt de evv’er uw zorgvragen in het overleg van het medische team.

Afspraken en contact

Heeft u vragen over de medische staf, wilt u een afspraak maken met een nefroloog of zijn er andere medisch gerelateerde vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

  • medisch secretariaat Amsterdam: 020 880 8741 of stuur een stuur een mail 
  • medisch secretariaat Utrecht: 030 880 8340 of stuur een mail