Rechten en plichten

Als patiënt van Dianet hebt u een aantal rechten en plichten. Wat mag u van ons verwachten? En wat kunt u zelf doen om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen?

Toestemming en eigen keuzes

Als u start met de dialysebehandeling, ondertekent u een behandelovereenkomst. Hiermee geeft u ons toestemming om de dialysebehandeling uit te voeren. Ook gaat u akkoord met het uitvoeren van onderzoeken en behandelingen die met de dialyse te maken hebben. U mag een onderzoek of behandeling ook weigeren. Dit heeft geen invloed op uw verdere behandeling. De arts wijst u dan op de gevolgen van deze beslissing en informeert u over alternatieven. Zijn er belangrijke wijzigingen nodig in uw behandeling? Dan vragen we opnieuw om toestemming.

Recht op informatie

u beslist samen met zorgverleners hoe uw behandeling verloopt

U beslist samen met uw zorgverleners hoe uw behandeling verloopt. Hiervoor hebt u informatie nodig over uw behandeling, de gevolgen en risico’s, alternatieve behandelmethoden en vooruitzichten na onderzoek of behandeling. Onze zorgverleners zijn verplicht u de informatie te geven waar u behoefte aan hebt. Daar nemen we graag de tijd voor. Want alleen als u goed geïnformeerd bent, kunt u uw eigen keuzes maken. Uiteraard kunt u hierbij rekenen op steun en advies. Hebt u bijvoorbeeld behoefte aan meerdere gesprekken over uw behandeling, dan maken we daar tijd voor.

Medisch dossier

Dianet houdt voor iedere patiënt een medisch dossier bij. Uw dossier bevat gegevens over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en bevindingen van andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn.Als patiënt hebt u recht op:

  • inzage van uw dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met uw verpleegkundige. We brengen uw arts hiervan op de hoogte, zodat hij eventueel een toelichting kan geven.
  • een kopie van uw dossier. Wilt u informatie nog eens nalezen, dan kunnen we kopieën maken tegen een geringe vergoeding. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het medisch secretariaat. Het originele dossier blijft bij Dianet.
  • een schriftelijke aanvulling. U mag een schriftelijke aanvulling toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld als u vindt dat gegevens onjuist zijn of als u een andere visie hebt dan in uw dossier staat. Dit doet u in overleg met uw arts.
  • vernietiging. Het is mogelijk om (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. Hiervoor staat een bedenktijd van drie maanden. Dit kunt u ook schriftelijk aanvragen bij het medisch secretariaat.

Bewaren van uw dossier

Bij een chronische ziekte zijn oude medische gegevens vaak nog relevant. Wij bewaren uw dossier tot vijftien jaar na de laatste dialysebehandeling. U kunt uw arts vragen om uw dossier langer dan vijftien jaar te bewaren. Dit gebeurt standaard bij erfelijke aandoeningen of juridische procedures. Meer hierover kunt u lezen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Toestemming aan anderen

Alleen de zorgverleners die u behandelen, mogen uw dossier inzien. Anderen, zoals een werkgever, zorgverzekeraar of familielid, hebben eerst uw toestemming nodig. Elke zorgverlener heeft alleen toegang tot gegevens die hij voor zijn deel van uw behandeling nodig heeft. Als een zorgverlener meer gegevens wil inzien, moet u daar toestemming voor geven.

Privacy

Dianet beschermt uw privacy. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw zorgverleners mogen geen informatie verstrekken aan anderen (inclusief directe familie), tenzij u daar toestemming voor geeft. Verder kunt u persoonlijke gesprekken en gesprekken met uw zorgverleners altijd voeren in een besloten ruimte.

Wetenschappelijk onderzoek

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dialyse. Dianet werkt mee aan deze onderzoeken als we nierziekten daardoor nog beter kunnen behandelen. Ieder onderzoek moet daarbij voldoen aan strenge eisen. Als we uw medewerking nodig hebben, vragen we altijd om toestemming.

Meewerken aan uw behandeling

Naast rechten, hebt u ook een aantal plichten. Dat betekent dat u op zo’n manier met Dianet samenwerkt dat wij goede zorg kunnen verlenen. Het belangrijkste is dat u meewerkt aan een behandeling. Dat houdt onder andere in dat u zich aan afspraken houdt. Ook is het van belang dat u ons zo veel mogelijk informatie geeft die belangrijk is voor uw behandeling, bijvoorbeeld over uw gezondheid. Op die manier kunnen wij de behandeling afstemmen op uw wensen en behoeften en de beste zorg verlenen.

Regels en wetten kunnen niet alles vatten. Ons streven is elkaar met respect en vertrouwen te behandelen. Niet omdat de wet dat voorschrijft, maar omdat we zo de zorg kunnen bieden die bij u past.

Meer informatie

Hebt u vragen over uw rechten en plichten? Bespreek deze gerust met uw arts. Of neem contact met ons op: 030 880 8888 (algemeen telefoonnummer).

Gerelateerd