Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als patiënt van Dianet heeft u een aantal rechten en plichten met betrekking tot de dialysebehandeling. Wat mag u van ons verwachten? En wat kunt u zelf doen om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen?

Dianet werkt overeenkomstig met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw privacy te beschermen hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Meer over de beveiliging van uw gegevens leest u in onze privacyverklaring