Passende zorg

Leven met een nierziekte heeft grote impact op nierpatiënten en hun omgeving. Dialysebehandelingen zijn ingrijpend en tijdrovend. Daarom streeft Dianet naar optimale zorg passend bij de levensstijl van onze patiënt. De ideeën van patiënten vormen daarbij een belangrijke bron van inspiratie. 

Voorbeelden van projecten

Enkele voorbeelden van projecten die zijn ontstaan door de inbreng van patiënten:

Verzorgingshuis Elim

Dianet heeft twee dialysestations, op verzoek van een patiënt, gerealiseerd in een verzorgingshuis. Naast dat de patiënt die in het verzorgingshuis woont van het station gebruik kan maken, vervult het tweede station een regiofunctie voor patiënten uit de buurt.

Geheel zelfstandig dialyseren

Een patiënt gaf aan helemaal zelfstandig overdag te willen dialyseren. Dit was 's nachts al mogelijk, maar zij gaf aan door het geluid van de machine niet te kunnen slapen. In nauwe samenwerking met haar hebben we deze vorm van thuishemodialyse ontwikkeld. Dianet biedt daarmee alle vormen van thuishemodialyse aan.

Contact met ervaringsdeskundigen

Uit gesprekken met met thuishemodialysepatiënten bleek dat de keuze voor deze vorm van dialyse vaak een lastige beslissing is. Veel mensen hebben op dat moment behoefte aan contact met iemand die al thuis dialyseert, een ervaringsdeskundige. Naar aanleiding daarvan is Dianet begonnen met het lotgenotencontact.
Daarnaast is er ook een dialysecafé dat wordt georganiseerd voor en door patiënten en waar ervaringen in groepsverband gedeeld worden.

Dialyseren op vakantie

Op vakantie gaan is als dialysepatiënt vaak lastig, maar het is zeker niet onmogelijk. Dianet denkt graag mee over de opties. Zo hebben wij een overeenkomst met De Boergondiër, een camping met dialysefaciliteiten. De centra van Dianet in Amsterdam en Utrecht zijn ook beschikbaar voor vakantiedialyse.

Via Carias - Zorg op Zee is het mogelijk om mee te gaan op een cruise. De technische dienst van Dianet verzorgt aan boord de dialysefaciliteiten en er gaan dialyseverpleegkundigen van Dianet mee met de reis.

Afbeelding gesprek tussen patiënt en nefroloog
Patiënt en nefroloog bespreken de best passende behandelvorm.
Meer over dit onderwerp: 
Gerelateerd